Channels

Heeft u ook zo’n stapel ongelezen boeken?

Kent u dat? U wilt graag uw kennis op peil houden en neemt u voor om weer eens een paar goede boeken te lezen. U gaat naar de winkel en bedient uzelf van enkele van de meest actuele boeken handelend over zaken varierend van de balanced scorecard tot en met internet marketing. Thuisgekomen blijven deze boeken echter ongelezen op een stapel liggen? Kent u dit beeld? Dan is Competing in the Third Wave van Jeffrey en Tony Hope misschien iets voor u.

Lees ook:

Rijnlands organiseren in de zorg. Kan het de coronacrisis aan?

De auteurs

Jeremy Hope is een management consultant, Tony Hope is een management consultant en visiting professor of accounting te INSEAD. Deze Engelse broers schreven eerder het boek Transforming the Bottom Line (HBS Press). Beide auteurs hebben een achtergrond in controlling en accounting.

Hoe hoog is het ‘fad-gehalte’ van dit boek?

Dit boek geeft een breed beeld van wat er de laatste paar jaren is verschenen aan management concepten. Onderwerpen die de revu passeren bestrijken een breed gebied waaronder strategie, kennismanagement, management accounting, shareholder value en transformatiemanagement. De vrij hyperige terminologie in dit boek valt op, denkt u alleen maar aan de titel. Misschien schrikt u dit af, of wellicht spreekt het u juist in sterke mate aan? Maar hoe kunnen we dit boek zien? Als een boek dat gemakkeljk wil scoren door alle management fads van de laatste jaren nog even kort op een rijtje te zetten maar in feite niet meer biedt dan oppervlakkige samenvattingen? Of bieden de broers Hope meer? Ik denk dat dat laatste het geval is. Basisuitganspunt van de auteurs het idee van dire golven van economische verandering van de futurist Alvin Toffler (zie figuur 1).

In navolging van Toffler

De auteurs stellen in navolging van Toffler dat het informatietijdperk waarin wij ons nu bevinden een aantal nieuwe eisen stelt aan organisaties maar dat veel managers nog weinig zicht hebben op die nieuwe eisen waardoor hun manier van organiseren en hun besluitvorming ineffectief is. Dit informatietijdperk presenteert bedrijven met fundamentele veranderingen. Hope en Hope rubriceren die veranderingen als volgt:

 • de impact van technologie
 • de mondiale markt
 • overheidsgedreven veranderingen zoals deregulering
 • veranderende concurrentie
 • veranderende arbeidsrelaties
 • de opkomst van kennis als een belanrijke bron van welvaart

Tien thema’s

Temidden van de vele veranderingen onderscheiden de auteurs tien belangrijke aandachtvragende management themas.

 1. strategie: streef naar vernieuwing, niet naar bezuiniging
 2. toegevoegde waarde voor de klant: koppel competenties aan klanten
 3. kennismanagement: creeer een hefboom voor kennis
 4. organisatie van bedrijfsprocessen: organiseer rondom netwerken en processen
 5. marktfocus: vind en houd strategische, winstgevende en loyale klanten
 6. management accounting: manage het bedrijfsproces, niet de cijfers
 7. meten en beheersing: vind een nieuwe balans tussen beheersing en empowerment
 8. aandeelhouderswaarde: meet intellectueel kapitaal
 9. productiviteit: stimuleer en beloon waarde creeerend werk
 10. transformatie: werk binnen het Third Wave model

Interessante selectie van concepten

Dit boek heeft veel sterke punten. Het is razend moeilijk om eenvoudig te schrijven over moeilijke dingen maar de auteurs slagen daar goed in. Ondanks eenvoud van schrijven, weten ze de kern te treffen van datgene waarover ze schrijven. De selectie van onderwerpen is interessant. Onder de interessant comcpetueel kadertjes die ze bespreken is bijvoorbeeld The quest for competitiveness van Hamel & Prahalad (Competing for the Future, 1994; zie figuur 2):

Een belangrijk plaatje. Veel organisaties proberen in deze turbulente tijd om hun performance ter verbeteren door het accent te leggen op hetstructureren, saneren, verplatten enzovoorts. Ook efficientieverbetering door reengineering en continue verbetering wordt door zeer veel bedrijven nagestreeft. hamel & Prahalad plaatsen daarnaast het zogenaamde reinventing, het komen met fundementeel nieuwe strategieen en business-ontwerpen om te komen tot groei.

Wellicht komt dit allemaal wat theoretisch en abstract over. Slagen de auteurs erin om te schrijven over de praktijk van management? Ja, in redelijke mate. Vooral in de hoofdstukken over management accounting, prestatiesturing en productiviteitsverbetering komen ze met een aantal interessante toepassingsideeen. Bijvoorbeeld in het kader van hun bespreking van de waardeproposties van Treacy & Wiersema (The discipline of market leaders, 1995), zie figuur 3:

Lezenswaardig

Ieder boek van circa 250 paginas dat een zo breed gebied wil bestrijken moet concessies doen op het punt van diepgang en vertaling naar de praktijk. Dat is ook bij dit boek het geval. Toch zijn de auteurs erin geslaagd een lezenswaardig boek te schrijven dat managers en consultants de gelegenheid biedt om zich snel in te lezen op actuele themas.

 

Coert Visser is zelfstandig adviseur gevestigd te Driebergen, lid van de hoofdredactie van ManagementSite en medeoprichter van het Netwerk voor Oplossingsgericht Adviseren en Managen (NOAM).

Kennisbank onderwerpen:

Dit artikel is toegankelijk voor Pro-abonnees

Voor € 4 per maand of € 30 per jaar ontvangt u:

 • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
 • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
 • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
 • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
Upgrade naar Pro-abonnement

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x