De fiscus belast elk voordeel dat met een baan samenhangt. Toch kunt u uw personeel laten profiteren van de jaarlijkse onbelaste vergoeding.

De medewerker in uw bakkerszaak kan voordelig brood kopen, de medewerker van de fietsenmaker krijgt korting op een nieuwe fiets. Wanneer u als werkgever uw producten of diensten aan uw personeel verstrekt, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat, is de waarde van het product of dienst belastbaar loon voor de betreffende werknemer. Deze producten uit eigen bedrijf vallen onder de fiscale regels voor loon in natura.

Als de werknemer aan u als werkgever een (kleine) vergoeding verschuldigd is, blijft het loon in natura. Is die vergoeding echter lager dan de consumentenprijs of lager dan de besparingswaarde van het product, dan blijft de Belastingdienst het verschil ‘loon in natura’ (voor de werknemer) noemen.

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

Tot 20 procent korting
In een aparte regeling wordt deze wet el wat verzacht: bedrijven mogen belastingvrij tot 20 procent korting op personeelsaankopen geven. Per jaar blijft zo ongeveer 450 euro onbelast (vanwege de indexatie wordt het bedrag voor 2005 € 475,- belastingvrij).

Voor de heffing van loonbelasting en premies voor volks- en werknemersverzekeringen geldt dat alles dat in dienstbetrekking wordt genoten, in beginsel ‘loon’ is. Dat moet worden belast en er moeten premies over worden afgedragen.

De wettelijke regeling voor ‘producten eigen bedrijf’ vormt een uitzondering op de hoofdregel dat het verschil – tussen de waarde in het economisch verkeer van een product en de betaalde vergoeding – belastbaar loon vormt voor de werknemer.
In april 2003 is de regeling al met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003 gewijzigd.

Gebruik ‘vrije ruimte’
Grote ondernemingen, zoals Philips en Albert Heyn, beschikken over eigen personeelswinkels waar werknemers met korting aankopen kunnen doen tot een bepaald (vooraf afgesproken) maximum per jaar. Kleinere bedrijven kunnen geen aparte afspraken maken met de inspecteur. Die past bij hen gewoon de wet toe.

Als een bedrijf dure artikelen produceert of verkoopt (zoals auto’s of meubelen), dan is de limiet van € 450 natuurlijk aan de krappe kant. De Belastingdienst accepteert dan dat iemand die de afgelopen jaren niets met onbelaste korting heeft gekocht, de vrije ruimte van de afgelopen twee jaar gebruikt in een ander jaar. Dan wordt de onbelaste personeelskorting dus ineens een stuk hoger en een interessante optie vor bijvoorbeeld beloningsbeleid.

Uw bedrijf kan ook méér dan 20 procent korting geven. Dat is namelijk niet verboden, zoals wel eens wordt gedacht. Er hangt alleen een fiscaal prijskaartje aan. U kunt als ondernemer er voor kiezen die belasting zelf te betalen of, als u daar geen zin in heeft, wordt deze extra belasting eenvoudig op het loon ingehouden.

(bron: DE ZAAK)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x