Het is niet allemaal koek en zopie op de Nederlandse werkvloer. De werkomgeving, leidinggevenden, collega’s. Ze vormen allemaal een bron van ergernis voor werknemers, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Slechts een klein percentage van alle werknemers ergert zich helemaal nergens aan. Lukt het u deze irritatiefactoren uit uw bedrijf te weren, dan kan u als werkgever straks niet meer stuk!

Bureaucratie
Nederlandse werknemers ergeren zich vooral aan de bureaucratie binnen hun bedrijf (opiniepeiling Monsterboard.nl onder ruim 2000 werknemers, okt. 2004). Ook in andere Europese landen blijkt bureaucratie over het algemeen als meest storend te worden ervaren. Door bureaucratische, vaak overbodige, verplichtingen tot een minimum te beperken haalt u overigens niet alleen een bron van ergernis weg: het is ook een van de manieren om burn-out bij uw werknemers te voorkomen.

Lees ook:

Teams zijn de bouwstenen van uw organisatie

Onwelriekende collega’s
Werknemers kunnen zich op het werk flink storen aan collega’s, vooral als ze ‘stinken’. In een Duits onderzoek onder 354 Duitsers gaf 38% van de respondenten aan ‘het meest gehinderd’ te worden door onwelriekende collega’s. Voor 15% van de ondervraagden waren ook collega’s die te gezellig proberen te doen een irritatiefactor. Wilt u uw personeel tevreden houden, dan is een goede werksfeer (en dus collegialiteit) uitermate belangrijk. Houd het gezellig!

Overwerkcultuur
In een onderzoek van Monsterboard.nl gaf 19% van de werknemers aan zich te storen aan de ‘overwerkcultuur’. Overwerken kan wel en hóeft geen bron van ergernis te zijn.
Goed overleg en structureel overwerk voorkomen zijn daarbij belangrijk. Komt het incidenteel voor dat uw personeel moet overwerken? Dan kunt u het misschien zelfs gezellig maken! Overwerk kan, maar niet altijd.

Werkomgeving
Een op de tien werknemers stoort zich aan zijn werkomgeving, blijkt uit het onderzoek van Monsterboard. Hieraan blijken collega’s een bijdrage leveren. Want stinken ze niet en proberen ze niet te gezellig te doen, dan kunnen ze alsnog irritaties opwekken bij collega’s, wanneer ze hun bureau niet opruimen, bijvoorbeeld. Rommelige bureaus eindigden in de rangschikking van ergerlijke arbeidsomstandigheden op een derde plaats in het Duitse onderzoek. Bied uw werknemers regelmatig even de tijd hun bureau op te ruimen: het zal ook de schoonmaak ten goede komen!

Smerig sanitair
Niet alleen het schoonmaken van de bureaus en werkruimtes verdient aandacht. Werknemers storen zich namelijk ook in grote mate aan vies sanitair of een smerig toilet op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van Interview NSS in opdracht van schoonmaakbedrijf Hago onder zeshonderd werknemers.
Vies sanitair en vieze toiletten ziet 75 procent als grootste ergernis. Bovendien acht 90 procent een vuile werkplek een gezondheidsrisico. Niet onterecht natuurlijk, hygiëne is belangrijk om uw personeel gezond te houden!

(bron: DE ZAAK)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Makkelijk scoren, met zo’n vraag zonder diepte. Bovendien hoe is het onderzoek uitgevoerd. Zonder verantwoording daarover staat er weinig.
Als je weet dat een kwart van alle werknemers ontslag neemt vanwege hun baas, dat lijkt me dat ook een grote bron van ergernis. Wellicht keken de bazen mee, toen hun werknemers dit invulden? Of betekent ergernis enkel de kleine irritaties, zoals gebrek aan orde, helderheid en zuiverheid.
En dan zijn er nog die ellendes die je niet door hebt, omdat je denkt dat het zo hoort. Ik denk hierbij aan het gegeven HRM zelf, oftewel de behandeling van medewerkers als menselijke steenkolen, oftewel zie Jaap Peters: de Intensieve menshouderij.

x
x