Tijd voor democratie

Het is tijd voor een nieuw beslismodel in organisaties. Door de toegenomen complexiteit van vraagstukken is autocratie niet langer vanzelfsprekend. Democratisch besluiten zijn kwalitatief beter omdat het gebruik maakt van collectieve wijsheid en diversiteit.

“Ja maar democratische besluiten nemen toch veel te veel tijd in beslag?” zullen criticaster gelijk te berde brengen. Niet wanneer je het besluitvormingsmodel en de vergaderingen slim organiseert. Vaak wordt alleen de tijd in ogenschouw genomen die het nemen van een besluit in beslag neemt. Uiteraard kan een directeur in zijn eentje sneller besluiten nemen dan een groep. Dhr. Balkenende, CEO van de Breman groep - waar ze medezeggenschap verregaand hebben doorgevoerd in de structuur - zegt hierover: “Zorgvuldigheid in procedures kost...

Walter Vos
Ik zou je aanraden om ook eens naar sociocratie en specifiek de Sociocratische Kringmethode te kijken. Deze biedt hettzelfde soort voordelen dat democratie biedt, en meer.

Wel een leuk stuk trouwens, al vind ik het vreemd dat je Wisdom of the Crowds in dit verband noemt. Daarbij gaat het echt om hele grote groepen, en voor zover ik weet niet echt over ja of nee beslissingen.
Michel Brakenhoff
Helemaal eens met dit pleidooi voor meer democratie. Het is ook zo dat er steeds meer instrumenten komen om grote groepen mensen efficient bij besluitvorming te betrekken. Zo zijn er onder de noemer van Large Scale Interventions tal van methoden ontwikkeld om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen via fysieke meetings en faciliteer ik zelf als consultant al jaren gestructureerde internetdiscussies met het platform van Synthetron (www.synthetron.com).
Jos Steynebrugh
@Walter,

Sociocratische Kring Methode?
Dat is "Quality Cirkels" in een nieuw jasje. Nee, niet dat beroemde PCDA cirkelmodel van Deming, maar de praatgroepjes op de werkvloer. Erg populair in Japan rond de jaren 60. Ook Stichting Management en Arbeid (MANS) deed begin 1980 een duit in het toen reeds hoogbejaarde wijnzakje.

Boeken uit die tijd:
The Quality Circle Handbook, Dewar, D.L., Quality Circle Institute, Red Bluff (1980)
of iets "recenter" Quality Circles Handbook, Pitman, London (1985)

Groet,
Jos Steynebrugh
Jos Steynebrugh
@Edwin
Ik ben het zéér oneens met je laatste zin:

Quote:
Een directe democratie, waarin iedereen spreektijd kan claimen (Robert’s Rules), brengt alle argumenten op tafel en houdt daarbij tempo in het besluitvormingsproces.
Unquote

Enwel om de volgende redenen:
• Het brengt uitdrukkelijk NIET alle argumenten op tafel, aléén die van de grootste bek of de meeste strepen worden gehighlight (zeker als meerdere niveau’s in de groep vertegenwoordigd zijn)
• blokkeert het tempo in het besluitvormingsproces
• heeft alleen en uitsluitend toegevoegde waarde bij kwalitatieve evaluaties en dan nog alleen als de facilitator de boel zéér stevig in de klauw heeft
• who the f*ck is “Robert”?

Groet,
Jos Steynebrugh
Tony de Bree
Lid sinds 2019
Deze aanpak vergt een grote mate van volwassenheid en discipline van alle deelnemers. Anders verzandt het zoals nu bij veel grote organisaties in oeverloze Poolse landdagen en frustratie.

De organisatie moet er klaar voor zijn. Het lijkt anders een beetje op het geforceerd door het Westen al decennia willen invoeren van democratie als soort ideaal beeld in allerlei landen in Afrika, het Midden Oosten en Azie.

De dood in de pot dus.

Tony de Bree
www.dagboekvaneenbankier.nl
Jos Steynebrugh
@Edwin

Een ervaren groepsleider / facilitator / voorzitter heeft een hele gereedschapskist met tools tot zijn / haar beschikking waarmee het proces gestuurd kan worden. Enkele voorbeelden:

• one minute talk
• spreken uitsluitend in 1e en 2e persoon enkelvoud
• 2 maal dezelfde adresseren verboden
• dialoog / discussie verbieden
• aquarium discussie
• auxies (helpers) achter de sprekers
• positieve confrontatie
• terugkoppelen naar de groep
• time out
• thematische subgroepen
• subgroepen naar andere criteria (taal, branche, product etc.)
en nog een hele andere berg.

Naar het werken met groepen is veel onderzoek gedaan en er is veel over gepubliceerd. Naast de samenstelling van de groep of herkomst van de deelnemers zijn er de wetten van de groepsdynamica. Hierbij spelen een groot aantal variabelen een rol, waarvan de heterogeniteit van de groep er slechts één is. Een zeer praktisch boek op dit gebied is “Handboek groepsdynamica” van Jan Remmerswaal. Het verhaal begint met commitment aan spelregels bij het begin van een sessie. Het toefje op de taart is oefenen, heel veel oefenen en stevig in je vel zitten.

Groet,
Jos Steynebrugh
Marketing & Innovatie Consulent
www.changeenhancement.nl

Meer over Innovatief organiseren