Channels

De tijd dat mensen twintig jaar bij dezelfde werkgever blijven is al lang verleden tijd. Tegenwoordig willen jongeren liever veel ervaring opdoen bij verschillende werkgevers. Daardoor zullen ze een relatief korte periode werkzaam zijn bij een werkgever: het is heel gewoon dat een werknemer na drie tot vijf jaar op zoek gaat naar een ‘volgende stap’ op de carrièreladder. En het gras is heel groen aan de andere kant van de heuvel: er wordt tegen elkaar opgeboden met forse salarissen en vaste contracten, maar is dit wel de juiste manier om talent te binden?

Een goed voorbeeld van een branche met grote personeelstekorten is de zorg. Diverse instellingen hebben minstens vijftien vacatures openstaan, wat zorgt voor gaten in het rooster en een hogere werkdruk voor het huidige personeelsbestand. De gaten in het rooster moeten onderling worden opgevangen en er blijft werk liggen omdat er niet voldoende tijd is om alle taken af te ronden.

Lastig parket
Maar het is niet makkelijk om werknemers te vinden. De zorg heeft te kampen met een negatief imago: het is zwaar werk voor relatief weinig geld. Door dit beeld kiezen veel jongeren voor een andere opleiding dan verpleegkunde of verzorging. Tel hierbij op dat een groot aandeel van het verplegend personeel binnen nu en tien jaar met pensioen gaat, en je ziet dat het probleem alleen maar groter wordt. Ook de grijze druk neemt toe: nu werkt één op de zeven mensen in de zorg, in 2040 is het door de vergrijzing nodig dat één op de vier mensen in de zorg werkt.

Hoe zorg je ervoor dat jongeren weer in de zorg willen werken en het personeelstekort verdwijnt? Twee aspecten zijn van belang: de manier van leren moet veranderen en de zorg moet werken aan een positief imago.

Complexe zorg
Vroeger was het heel gewoon om met 65 jaar naar een bejaardentehuis te gaan, het was een veilige omgeving en een voorbereiding op later. Dat is tegenwoordig wel anders, op het moment dat iemand nu bij een instelling aanklopt, is er daadwerkelijk zorg nodig. Het verplegend personeel richt zich puur op de medische handelingen, een wandelingetje door de buurt of een praatje met een kopje thee wordt opgevangen door vrijwilligers. Toch hoeft dit geen nadeel te zijn: de verpleegkundige heeft een baan met meer medische aspecten en een grotere werklast. Als je nu voor de zorg kiest heb je een functie met veel meer medische verantwoordelijkheden dan vijftien jaar geleden.

Voor het beroepsonderwijs geldt ook dat er veranderingen waarneembaar zijn: de verzuiling binnen de opleidingen heeft plaatsgemaakt voor een studentenpopulatie die migreert binnen de opleidingen. Medische studenten van diverse richtingen leren van elkaars specialisatie en verbreden daarmee hun kennis.

Maar leren stopt niet na het halen van een diploma. Medisch personeel is verplicht te blijven leren en ontwikkelen, maar voor zorginstellingen kan dat een lastige organisatorische opgave zijn, vanwege de onregelmatige werktijden en de verschillende diensten. ‘Learning’ moet daarom flexibel zijn, zodat iedere werknemer op het moment en de locatie van zijn keuze een training kan volgen. Een Leer-platform implementeren biedt verschillende voordelen. Voor de zorginstelling zorgt het platform voor meer eenheid en inzicht in de voortgang en prestaties van het verplegend personeel. Tegelijkertijd voelen de werknemers zich zelfverzekerder, meer gewaardeerd en meer betrokken bij de instelling door de investering in persoonlijke ontwikkeling.

Perspectief bieden
De bewegingen op de arbeidsmarkt zijn gericht op ontwikkeling en verandering. Steeds meer werkgevers zijn zich daar ook van bewust, er wordt geluisterd naar behoeften en ambitie. Je huidige functie is een momentopname, er zijn meer mogelijkheden in de toekomst.

Uit recent onderzoek van Cornerstone bleek dat werkgevers prioriteit geven aan vaardigheden boven diploma’s als het gaat om werving. De mogelijkheid om te blijven leren biedt werknemers toekomstperspectief.  Bang zijn om werknemers te verliezen moet de werkgever niet zijn. In de periode dat de werknemer voor jou heeft gewerkt, heb je gebruik mogen maken van zijn kennis en inzet. Door het blijven leren te faciliteren en stimuleren, voorkom je ook dat verpleegkundigen niet de juiste kennis hebben over bepaalde zorggebieden, zoals de oudere patiënt.

Hieruit blijkt dat het bieden van een hoog salaris een middel is om op de korte termijn mensen aan je te binden, maar op de lange termijn zorgt het niet voor de gewenste betrokkenheid.

Durf los te laten
De ervaring leert dat als je openstaat voor verandering en oude patronen durft los te laten, mensen meer betrokken zijn door de kansen die worden geboden. Profiteer als werkgever van het moment dat de werknemer voor jou heeft gekozen, laat hem groeien en kansen grijpen. Deze open houding zal zorgen voor een aantrekkelijk werkgeversimago, waardoor nieuw talent de ontstane vacature in zal vullen.

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Genuanceerd verhaal, maar er wringt wel iets.

Als (al is het alleen in de perceptie) andere branches beter betalen dan de zorg, dan houd je personeel niet vast met alleen prettig personeelsbeleid; dan moeten er ook meer pegels komen!

Dus het algemene beeld (feit of fictie?) dat “de zorg” slecht betaalt moet wel van tafel. Door veranderen van de feiten of door betere voorlichting.

x
x