Channels
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Een team functioneert als het bestaat uit 3 personen en dan uitbreiden naar 9 personen enz. Zie iedere constructie en de driehoek blijft het sterkst. Dit geldt ook voor een team. De driehoek bestaat uit een uitvoerder, kennisdrager en verbinder. M.a.w., handelen, innovatie en procesbeheersing.
Een team leidt zichzelf. Een leider brengt onbalans. Reden?, het is de vierde de zevende of de tiende enz. Eenvoud van de driehoek.
Leiding ontstaat uit de behoefte voor te gaan in het werk. Daar waar behoefte is aan 1 van de 3 elementen (handelen, inovatie en verbinding) wordt door de meest ervaren persoon voor gegaan (leiding gegeven).
Het belang is de samensmelting van de 3 elementen. Sterk individueel belang is binnen de driehoek onmogelijk en wordt weergegeven door het uitblijven van successen.
Slagen kan uitsluitend door binnen de driehoek gelijkwaardigheid te hanteren. De kennisdrager is veelal de meestverdienende terwijl deze niet zonder de handelende en verbindende factor kan. Indien de gelijkwaardigheid wordt teruggebracht zal de handelende de kennisdragende gaan ondersteunen in dat wat ontworpen wordt en viceversa. Inzicht in elkanders expertise schept vertrouwen. De verbinder zal de ruimte vinden om zoal intern als extern de juiste verbindingen te kunnen leggen om het werk eenvoudiger en vlotter te kunnen laten verlopen (procesverantwoordelijkheid)

De voorwaarde om een team goed te kunnen laten functioneren,

Gelijkwaardigheid, inzicht en verbindend.

De verbindende factor is binnen de huidige teams sterk onderschat. Het proces is een papieren tijger. Statisch en onbuigzaam. Een procesdeskundige kan dit beamen. Wat gister beschreven is, behoeft morgen niet meer van toepassing te zijn. Procesdeskundige behoren zich te gaan specialiseren in het mens zijn. Dat brengt het proces dichter bij de behoefte en brengt de verbinding op orde. Hard nodig bij het dienstverleningsvak.

Constante procesoptimalisatie in samenwerking met de handelende en kennisdragende.

Uitspraak van de handelende, “jullie denken alles te weten, kom maar eens ervaren”
Uitspraak van de kennisdragende, “het gaat even wennen worden maar het is beter, we moeten veranderen”
Uitspraak van de verbinder (veelal de rol van de leidinggevende), “Ik ben de verbinding kwijt en weet niet wat de mensen mankeren”, ze wijken steeds van het proces af en zeggen ja en doen nee”

Het gevolg van ongelijkwaardig gedrag. Ik weet het beter dan jij en de angst controle te verliezen.

Jos

x
x