Channels

Of een team succesvol is of niet hangt af van zeven ingrediënten. Die ingrediënten zorgen voor een onderling versterkend effect, waardoor het succes niet van één persoon afhankelijk is maar van de gehele groep. 

Maar onze cultuur is vooral gericht op individuele prestaties. Let daarom bij het opstellen van een team  op zeven ingrediënten:

 1. ‘houd het klein’
  Het ideale team telt zeven leden (zonder normatief te willen zijn, maar wel om de balans bij beslissingen altijd een kant op te laten vallen). Er is meer diversiteit als het team groter wordt, maar het engagement van elk teamlid daalt sneller.
 2. ‘zorg voor diversiteit’
  Effectieve teams hebben aanvullende vaardigheden. Niet enkel inhoudelijke of technische expertise is noodzakelijk, maar ook procesmatige expertise is een vereiste.
 3. ‘verdeel de rollen goed’
  Vijf teamrollen zijn noodzakelijk om van een droomteam te spreken: een leidersrol, een uitvoerende rol, een creatieve rol, een kritische rol en een menselijke rol
 4. ‘stem de persoonlijkheden af op de groepstaak’
  Elk teamlid is op de hoogte van de werkwijze, methode en systematiek van het teamwerk en verdeel het werk zo goed mogelijk op de specifieke vaardigheden van elk teamlid.
 5. ‘creëer een heldere doelstelling’
  Teams leveren betere prestaties wanneer ze een concreet en specifiek doel nastreven.
 6. ‘houd conflicten zakelijk’
  Wederzijdse aanspreekbaarheid. Er is de individuele verantwoordelijkheid van elk lid voor het team.
 7. ‘blijf reflecteren’
  Elk team heeft nood aan coördinatie. Een goede teamleider is daarom een must. Hoe kleiner het team, hoe makkelijker deze coördinatie verloopt. Onderling overleg is eenvoudiger. Grotere betrokkenheid betekent ook meer zelfsturing.

Lees ook:

Verduurzamen in de praktijk

Daarnaast zijn er nog een paar basisprincipes die moeten gelden bij de vorming van een team. Er kan één leider aangesteld worden, maar het is ook goed het leiderschap te laten rouleren. Diverse teams mislukken in hun opzet, omdat er te veel vanuit het individu gedacht wordt. De intelligentie of ervaring van de individuele teamleden is van belang bij een succesvol team. In de praktijk boeken teams waar mensen goed met elkaar omgaan en kunnen schikken in het team de meeste successen. Individuele gedragspatronen maken het dus soms lastig om effectief met elkaar samen te werken, zowel binnen het team als daarbuiten. Wijs teamleden op hun gedrag en het effect er van. Een team valt of staat door de samenwerking.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. In elk bericht vermelden wij de oorspronkelijke bronnen. Bron: Express

Dit artikel is toegankelijk voor Pro-abonnees

Voor € 4 per maand of € 30 per jaar ontvangt u:

 • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
 • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
 • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
 • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
Upgrade naar Pro-abonnement
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Een team functioneert als het bestaat uit 3 personen en dan uitbreiden naar 9 personen enz. Zie iedere constructie en de driehoek blijft het sterkst. Dit geldt ook voor een team. De driehoek bestaat uit een uitvoerder, kennisdrager en verbinder. M.a.w., handelen, innovatie en procesbeheersing.
Een team leidt zichzelf. Een leider brengt onbalans. Reden?, het is de vierde de zevende of de tiende enz. Eenvoud van de driehoek.
Leiding ontstaat uit de behoefte voor te gaan in het werk. Daar waar behoefte is aan 1 van de 3 elementen (handelen, inovatie en verbinding) wordt door de meest ervaren persoon voor gegaan (leiding gegeven).
Het belang is de samensmelting van de 3 elementen. Sterk individueel belang is binnen de driehoek onmogelijk en wordt weergegeven door het uitblijven van successen.
Slagen kan uitsluitend door binnen de driehoek gelijkwaardigheid te hanteren. De kennisdrager is veelal de meestverdienende terwijl deze niet zonder de handelende en verbindende factor kan. Indien de gelijkwaardigheid wordt teruggebracht zal de handelende de kennisdragende gaan ondersteunen in dat wat ontworpen wordt en viceversa. Inzicht in elkanders expertise schept vertrouwen. De verbinder zal de ruimte vinden om zoal intern als extern de juiste verbindingen te kunnen leggen om het werk eenvoudiger en vlotter te kunnen laten verlopen (procesverantwoordelijkheid)

De voorwaarde om een team goed te kunnen laten functioneren,

Gelijkwaardigheid, inzicht en verbindend.

De verbindende factor is binnen de huidige teams sterk onderschat. Het proces is een papieren tijger. Statisch en onbuigzaam. Een procesdeskundige kan dit beamen. Wat gister beschreven is, behoeft morgen niet meer van toepassing te zijn. Procesdeskundige behoren zich te gaan specialiseren in het mens zijn. Dat brengt het proces dichter bij de behoefte en brengt de verbinding op orde. Hard nodig bij het dienstverleningsvak.

Constante procesoptimalisatie in samenwerking met de handelende en kennisdragende.

Uitspraak van de handelende, “jullie denken alles te weten, kom maar eens ervaren”
Uitspraak van de kennisdragende, “het gaat even wennen worden maar het is beter, we moeten veranderen”
Uitspraak van de verbinder (veelal de rol van de leidinggevende), “Ik ben de verbinding kwijt en weet niet wat de mensen mankeren”, ze wijken steeds van het proces af en zeggen ja en doen nee”

Het gevolg van ongelijkwaardig gedrag. Ik weet het beter dan jij en de angst controle te verliezen.

Jos

x
x