De gezondheid van veel werknemers wordt nadelig beïnvloed door stress. Dit blijkt uit onderzoek onder 600 human-resourcemanagers, van wie 97 procent stress noemt als grootste bedreiging.

Eén op de drie ondervraagden denkt bovendien dat deze situatie de komende tien jaar alleen maar zal verslechteren. Teveel overuren draaien en te weinig vakantie nemen worden genoemd als de belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van stress. Door de Wereldgezondheidsorganisatie is stress bestempeld als ‘een wereldwijde epidemie’ en in Europa verantwoordelijk voor vijftig tot zestig procent van het arbeidsverzuim.

Een onderzoek van TNO in opdracht van het ministerie van SZW schat de totale kost van stress voor de ondernemers en de overheid rond zes miljard euro in Nederland. Stress is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de verloren arbeidsdagen.

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

De onderzoekers van TNO schatten dat bij één op de zeven arbeidsongeschikten stress de oorzaak is van ongeschiktheid. Het is daarom volgens de onderzoekers belangrijk een evenwicht te vinden tussen werk en privéleven. HR-managers met een goede kennis van stress kunnen signalen vroegtijdig oppikken om erger te voorkomen.

(bron : SalesOnline)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x