Channels

‘Never a dull moment’ bij krantenconcern PCM, de uitgever van onder meer Trouw, de Volkskrant en NRCHandelsblad. Was er eerder dit jaar al heibel over de vertrekpremie van bestuurslid Albertingk Thijm en kort daarop het plotselinge vertrek van bestuursvoorzitter Ton aan de Stegge, nu gaan de leden van de negen ondernemingsraden die PCM telt rollebollend over straat. Uiteraard wil de directie van PCM dat haar abonnees niets ontgaat van de allerlaatste ontwikkelingen in Zanzibar en Delfzijl, maar als het op de actuele gang van zaken binnen het eigen bedrijf aankomt, prefereert de directie de stilte van het massagraf. Zo moesten de OR-leden het gedwongen vertrek van Albertingk Thijm uit de media vernemen. En als de OR advies moest uitbrengen over het PCM-beleid – een wettelijk vereiste – kreeg zij dat verzoek regelmatig veel te laat en zonder de nodige informatie.

Hoe ik dat allemaal weet? Uit de Groene Amsterdammer, die een vertrouwelijk communiqué in handen heeft gekregen van de OR-Dagbladen bij PCM, waaruit onder meer blijkt dat de tien leden tellende Centrale Ondernemingsraad met de ruggen tegenover elkaar staan en dat dit ook geldt binnen het dagelijks bestuur van de Centrale Ondernemingsraad. Dat bestaat uit vijf leden met Wim Dubbeling als voorzitter. Deze Dubbeling heerst op een manier die oude partijsecretarissen uit het voormalige Oostblok met weemoed moet vervullen. Zo voegde hij aan een eindadvies, bedoeld voor de raad van bestuur en opgesteld in overleg met alle leden van de COR, een nieuwe passage toe waarvan die leden geen weet hadden. Daarin stemde de COR in met de volledige verpanding van alle PCM-bezittingen – van drukpers tot paperclip – aan de nieuwe huisfinancier Rabobank.
De OR-Dagbladen diende hierop een motie van afkeuring in tegen de voorzitter, die unaniem werd aangenomen. Maar binnen de COR staakten de stemmen – hoe is dat in godsnaam mogelijk, zou je denken – en Dubbeling bleef zitten waar hij zat, zoals het de ware apparatsjik betaamt. Om toch zijn activiteit te tonen brak hij tot vier maal toe in in de mailbox van de OR-griffier, las daar mails van zijn tegenstanders, kopieerde de documenten en borg ze vervolgens weer op onder de markering ‘ongelezen’.
Weer volgde een motie van afkeuring , weer staakten de stemmen en weer bleef Dubbeling zitten. Dan gaan wij maar, dachten de vijf OR-Dagbladleden binnen de COR, waardoor volgens hen de wettelijke basis onder dit orgaan wegviel. Daar is het PCM-management het niet me eens. Dat accepteerde de uitleg van Dubbeling, dat hij ‘bij toeval’ op de e-mails was gestuit en dat er van kwade trouw geen sprake was. Voor wat, hoort wat, denkt men daar kennelijk in de bestuurskamer.
De OR-Dagbladen heeft nu de hakken in het zand gezet: voor mediation, voorgesteld door het management, is geen plaats meer en evenmin voor een commissie van wijze mannen.

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x