Channels

Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven heeft het afgelopen jaar een externe dienstverlener ingeschakeld voor HR-werkzaamheden. Bedrijven schakelen vooral HR-adviesorganisaties (47 procent), arbodiensten (33 procent) en werving- en selectiebureaus (30 procent) in voor externe HR-dienstverlening. Het gaat bij de werkzaamheden die worden uitbesteed vooral om functiewaardering, het doorlichten en verbeteren van organisatieprocessen en ontslagbegeleiding.

Bedrijven en organisaties hebben een positief beeld van HR-dienstverleners. Meer dan 90 procent ziet externe HRM vooral als adviserend, 86 procent ziet het als serviceverlenend, 84 procent als coachend en 36 procent als business partner.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bedrijven de komende jaren krapte op de arbeidsmarkt (34 procent), vergrijzing (13 procent) en het vinden van gekwalificeerd personeel (9 procent) als grootste knelpunten zien. De oplossingen voor deze problemen variëren; werkgevers denken bijvoorbeeld na over het aanbieden van opleidingen en trainingen aan het huidige personeel.

(bron: P&O ACTUEEL)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x