Slechts 48 procent van de werknemers gelooft dat promoties binnen het eigen bedrijf gebaseerd zijn op objectieve criteria en dito bekwaamheden. Deze lage score voor promotiebeleid ligt in lijn met de eveneens lage waardering (4,9 op 10) voor carrièremanagement. Er werd vergeleken hoe HR-professionals en niet HR-professionals HRM in het algemeen en zijn diverse aspecten in het bijzonder waarderen.

Ander zelfbeeld
Uit diverse studies (in België, Nederland, Verenigd Koninkrijk en de VS) blijkt dat HRM-ers niet hoog van de toren mogen blazen: zowel de HR-professie zelf als haar beoefenaars scoren door de bank genomen erg laag (tussen 5 en 6,5 op tien) wat betreft waardering en imago. Dit geldt zowel voor het (top)management als de medewerkers. Hieruit blijkt dat er een grote kloof gaapt tussen het zelfbeeld en de zelfwaardering van de professie en hoe het vak gezien wordt door niet HRM-ers. HR-professionals hebben systematisch een veel beter oordeel over hun vak en de kwaliteit en toegevoegde waarde van hun diensten dan niet HRM-ers.

HR-afdeling scoort een onvoldoende
Van alle afdelingen in de organisatie functioneert de personeelsafdeling het slechtst. Een derde van de ondervraagde managers geeft het HR-departement een onvoldoende (minder dan 5 op tien). De IT- en de marketingafdeling krijgt van maar 20 procent een onvoldoende. Slechts een kwart (27 procent) geeft de HR-functie een goede beoordeling.

(bron: PZ SIGNAAL)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x