Channels

Prestatiemanagement maakt werknemers bewust van de voorwaarden waaraan een ideale werknemer moet voldoen. Voortdurend spiegelen aan dit ideaalbeeld kan leiden tot werkstress en verzuim.

Ideaalbeeld
De werkgever zet een ideaalbeeld neer waaraan een werknemer moet voldoen. De werknemers identificeerden zich sterk met dit beeld, waardoor het risico van stress op het werk toenam. Een andere stressfactor is een werkplek waar mensen hun leidinggevenden wantrouwen.

Hoe kunnen managers het vertrouwen van hun mensen winnen?
1. Stimuleer medewerkers risico’s te nemen. Leg ze uit welke mogelijkheden er kunnen ontstaan als ze bereid zijn risico’s te nemen. Bied ze een vangnet. Bedenk dat voorzichtige mensen anderen minder snel vertrouwen.

Lees ook:

Wil je gedrag écht veranderen? Zet je masker af.

2. Als er meer op het spel staat, vertrouwen mensen elkaar minder snel. Dus: probeer de aan de situatie inherente ‘gevaren’ te verminderen.

3. Zorg dat medewerkers zich lekker in hun vel voelen. Toon geduld, erken prestaties expliciet en corrigeer via coaching.

4. Iemand met een minder machtige positie is kwetsbaarder en zal anderen minder snel vertrouwen. Geef mensen daarom keuzes zonder dwingend te zijn. Leg uit dat managementbeslissingen niet willekeurig zijn en laat zien hoe ze de organisatiebelangen dienen.

Array5. Benadruk gemeenschappelijkheden. Een algemeen menselijk trekje is te denken dat als iemand sterk op je lijkt, hij of zij eerder te vertrouwen is. Dus gebruik daarom vaak het woord ‘wij’ in plaats van ‘ik’.

6. Hoe meer de belangen gemeenschappelijk zijn, hoe eerder mensen elkaar vertrouwen. Besef wat je eigen belangen zijn en bied waar mogelijk ruimte aan die van anderen. Creëer een cultuur die focust op wat goed is voor het collectief.

7. Een leidinggevende die in de perceptie van zijn mensen zijn nek voor ze durft uit te steken, wordt sneller vertrouwd. Dus kom voor hun belangen op – ook als dat enigszins ten koste van het eigenbelang gaat. Behandel mensen eerlijk.

Array8. Competentie kweekt vertrouwen. Toon je competentie, weet waarin je minder goed of niet goed bent en delegeer dat.

9. Iemand wordt sneller vertrouwd, indien zijn gedrag voorspelbaar is. Doe daadwerkelijk wat je zegt te gaan doen.

10. Open en eerlijke communicatie kweekt vertrouwen. Communiceer frequent en openhartig. Doe zo nu en dan informele activiteiten met medewerkers.

ArrayLees ook:
Mensen Ontwikkelen kan Stress opleveren……

Is iemand aanspreken aanmatigend?

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: ZIBB)

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x