Consensus over bestaande vormen van prestatiebeloning tussen P&O enerzijds en leidinggevenden en personeel anderzijds doet het verloop afnemen, maar heeft geen effect op verzuim en betrokkenheid van medewerkers bij hun organisatie. Wel krijgen ze daardoor het gevoel eerlijk behandeld te zijn.

Prestatiebeloning is een hot item de laatste jaren. Opvallend is dat de berichtgeving in de media vaak negatief getoonzet is (prestatiebeloning werkt fraude in de hand, Nederlanders zijn bang voor prestatiebeloning), terwijl wetenschappelijk onderzoek aanmerkelijk positiever is. Zo dénken werknemers niet alleen dat ze harder zullen werken wanneer ze naar prestatie beloond worden, dat doen ze ook. Gemiddeld voegt een medewerker met prestatieloon negen procent meer waarde toe aan een organisatie. Ook is prestatiebeloning positief gerelateerd aan de prestaties van een organisatie.

De vraag is: welke invloed consensus heeft op prestatiebeloning. Stel: leidinggevenden en medewerkers weten precies aan welke voorwaarden ze moeten voldoen om voor prestatiebeloning in aanmerking te komen – met andere woorden: daar bestaat consensus over – wordt er dan minder verzuimd? Neemt daardoor de betrokkenheid van een medewerker toe? Welk effect heeft het op het verloop in een organisatie? En, voelen werknemers zich dan eerlijker behandeld?

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

Wanneer er sprake is van discrepantie tussen de HRM-kijk en die van de leidinggevenden en werknemers, neemt het gevoel van fairness af en de verloopintentie toe. Verrassend is dat dat géén effect heeft op affectieve betrokkenheid en verzuim.

( bron en meer op: HRM NIEUWS)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x