We horen de laatste tijd niet zoveel meer van Ferry Hoogendijk. En dat is een knappe prestatie van de selectie-commissaris van de Lijst Pim Fortuyn die in Philomena Bijlhout een geschikte kandidaat zag als staatssecretaris voor Emancipatie- en Familiezaken. Als vervanger voor het aan geheugenverlies lijdende ex-lid van de Surinaamse Volksmilitie heeft de vice-fractievoorzitter van de LPF nu zijn oog laten vallen op Fiona de Vilder. Over die actie verklaarde Telegraaf-journalist Thomas Lepeltak – van het Stan Huygens-journaal in die krant – dat ‘het er alle schijn van heeft dat Hoogendijk in uiterste wanhoop het buurmeisje naar voren heeft geschoven’. Lepeltak is evenals De Vilder bestuurslid van de Rob de Vilderstichting die zich bezighoudt met fondsenwerving voor kankeronderzoek.
Met een andere keuze van Hoogendijk is het ook al niet goed afgelopen. Partijvoorlichter Ines Scheffers werd begin augustus voor onbepaalde tijd geschorst door het partijbestuur. Scheffers haalde al eerder de publiciteit bij het afscheid van Wim Kok toen zij op eigen houtje een gedicht van haar hand naar de media stuurde waarin onder meer de regels voorkwamen ‘Pim was victorie en maakte historie, Wim was altijd al van was’. Ditmaal had zij via een e-mail (cc aan diverse media) partijgenoot Bomhoff, minister van Volksgezondheid, opgeroepen een arts in het Amsterdamse Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis ‘aan te pakken’, omdat die fouten zou hebben gemaakt bij de behandeling van haar aan kanker lijdende broer. Dat ging ook de LPF te ver.
Misschien dat Ferry zelf er de voorlichting bij kan gaan doen. Tijd genoeg. Begin mei verklaarde hij nog tegenover HP/De Tijd dat zijn werkzaamheden in Den Haag hooguit drie dagen per week in beslag zouden nemen, ‘want het moet wel overzichtelijk blijven’. Juist dat laatste is niet het sterkste punt gebleken van de LPF, maar dat kan heel anders worden als de oud-journalist er de volle vijf dagen tegenaan gaat.
De LPF mag dan nogal opzichtig in de fout zijn gegaan bij haar keuze van volksvertegenwoordigers, feit is dat er geen werkterrein is om gemakkelijker binnen te komen dan de politiek, zeker als je over enige connecties beschikt. Jaren geleden geloofde iedere VVD’er Charles Schwietert op zijn woord toen die beweerde dat hij doctorandus was en in zijn diensttijd officier was geweest. Nadien was dat voor GroenLinks en de PvdA geen reden om alerter te werk te gaan bij de selectie van hun Kamerleden.
Nergens worden sollicitanten zo soepel behandeld als in de politiek. Wanneer u van baan wilt veranderen, is de kans groot dat de sollicitatiecommissie uw curriculum vitae naloopt om zich ervan te vergewissen dat u de zaken niet al te krachtig heeft opgeblazen. Daar hoeft echt geen binnenlandse veiligheidsdienst aan te pas te komen. Maar in de politiek geldt dat als hoogst ongebruikelijk. Vraag maar aan Mat Herben.
Minstens zo vreemd is het dat er binnen het politieke bedrijf geen enkele toetsing bestaat of de beoogde kandidaat wel aan allerlei vaardigheden voldoet. Uit het verleden herinner ik me enkele politici die het er heel moeilijk mee hadden om staatssecretaris of minister te worden, omdat hun vrouw niet salonfähig was. Maar dat een bewindsman zelf bij herhaling per brancard het vliegtuig moest worden uitgedragen vanwege vergaande dronkenschap leverde geen enkel bezwaar op voor herverkiezing.
Soberheid binnen de dagelijkse beroepspraktijk lijkt geen extreme eis, maar het is maar helemaal de vraag of de geslaagde zakenman of de briljante hoogleraar ook over een verfijnd politiek gevoel beschikt, of hij een goede onderhandelaar is, of hij goed met de pers kan omgaan, of zijn presentatie in de Kamer en tegenover de kiezer overtuigend is en of hij soepel een ministerie kan leiden. Eduard Bomhoff heeft onlangs nog mogen ervaren dat dit laatste geen vanzelfsprekendheid is.
Haagse personeelsfunctionarissen zouden zich daarom meer moeten laten gelden, juist als het om de hogere functies gaat. Zij moeten beseffen dat zij, hoe dan ook, mede het gezicht van de landelijke politiek bepalen. Een reden te meer om zich actiever en kritischer te tonen.
Hoofden p&o aller ministeries, verenigt u, in ons aller belang!

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x