Voor het creëren van draagvlak voor veranderingen of een reorganisatie zijn personeelsbijeenkomsten minder geschikt dan ze lijken. Dit soort informatiebijeenkomsten vergroten de tegenstellingen tussen personeel en management eerder dan dat ze die verkleinen. Dat schrijven Christine Swankhuisen en Bert Pol van het communicatieadviesbureau Tabula Rasa in Holland Management Review.

Weerstand
Volgens de auteurs zijn groepsbijeekomsten een bijna vanzelfsprekend middel om draagvlak te verwerven voor beslsissingen over gevoelige onderwerpen. Opvallend genoeg blijken dergelijke bijeenkomsten vaak juist weerstand te mobiliseren en sterk uit te vergroten. De oorzaak daarvan is dat doorgaans slechts enkele mensen (vaak de meest ‘militante’) het woord voeren en daarmee de mening van de hele groep beïnvloeden. Gevoelens van ongenoegen worden dan alleen maar versterkt. In zijn algemeenheid geldt dat in negatieve situaties de mening van de individu milder en genuanceerder is dan die van het collectief.

Alternatieven
Beter is het volgens Swankhuisen en Pol in plaats van bijeenkomsten steekproeven te houden onder medewerkers om hun mening te peilen of een inloopavond (‘informatiemarkt’) of spreekuur te organiseren. Ook het aanbieden van schriftelijke informatie (kan ook elektronisch) met de mogelijkheid om vragen te stellen is een goed alternatief.

(bron: Holland Management Review)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x