Channels

‘We hebben een visie, maar we worden er niet door geïnspireerd’. Managers vinden een organisatievisie momenteel nood-zakelijker dan ooit. Meer dan de helft van de bestaande organisatievisies is in de afgelopen drie jaar ontwikkeld. 8 op de 10 bedrijven in Nederland heeft een organisatievisie. Dat is het goede nieuws.

Het slechte nieuws is dat slechts 16% van de managers vindt dat Nederlandse organisaties een inspirerende visie hebben. Ondernemingen die wél een inspirerende visie hebben zijn volgens de managers Philips, Shell, KPN, Rabobank en TomTom.

Wat is het objectief totaalbeeld over organisatievisies in Nederland?
Organisatievisies zijn ingeburgerd, praktisch en recent. Zo is 58% van de visies in de afgelopen drie jaar ontwikkeld. Managers zijn zeer positief over het hebben van een organisatievisie. Een visie verbindt en leidt tot focus en daadkracht, zeggen de managers. De toegenomen populariteit van visies wordt onder andere verklaard door de veranderingen in de wereldeconomie in de laatste jaren. De eerste drie jaren verlopen het meest moeizaam omdat dat de periode is waarin een visie wordt geïmplementeerd. Visies leveren het meest op tussen vijf en 10 jaar na ontwikkeling.

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

Nederlandse visies zijn niet vaak inspirerend en onderscheidend.
Nederlandse managers vinden een organisatievisie zeer praktisch en nuttig. Aan zweverige visies hebben ze geen boodschap. Omvingsvragen naar de bestemming van de organisatie blijven vaak onderbelicht. In die zin is er dus ook sprake van grijze muizen visies: ze zijn weinig inspirerend of onderscheidend en niet authentiek.

Oplossingen
Inhoud, proces en implementatie bepalen het succes van een visie. Er bestaat een tweedeling tussen organisaties waar organisatievisies tot aantoonbaar succes hebben geleid en organisaties waarin dat minder het geval is. Men spreekt van een ‘kopgroep’ en de ‘bus’, indachtig het peloton in een wieler-koers.

De vergelijking tussen kopgroep en bus brengt duidelijke succesfactoren aan het licht. Uiteraard moet een visie inhoudelijk goed zijn. Hoe meer tijd een organisatie neemt voor het ontwikkelen van een visie, hoe beter. Ook het aantal betrokken lagen in een organisatie heeft effect op het succes van een organisatievisie. Uiteraard zijn de top en het middenmanagement betrokken en actief. Hoe meer de medewerkers daarnaast worden betrokken en worden geïnformeerd, hoe meer draagvlak er ontstaat voor de visie zelf en voor de implementatie ervan.

(bron : Management Support)

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x