Nederland tegen terrorisme: het gevoel van (schijn)veiligheid

Nederland moet veiliger. Op www.nederlandtegenterrorisme.nl worden we aangespoord na te denken over de onveiligheid in onze bedrijfsprocessen. Transportondernemer Jan van Royen zegt: "Jongens die de baan op gaan met gevaarlijke stoffen, trek ik altijd even na”.

Veiligheid is vandaag ‘big business’. RFID en satellietcommunicatie, tracking & tracing, container scans, secure trade lanes, AEO’s, automatische kentekenregistratie, security ports en iriscans.  We plaatsen enorme ijzeren gordijnen rond onze havens en magazijnen, bewakers kijken ons vanuit kogelvrije hokjes argwanend aan en brede mannen en bijpassende auto’s geven een gevoel van ‘blijf hier weg’. De koude oorlog lijkt weer helemaal terug.

Bij Defensie weet men dat die koude oorlogsreactie schijnveiligheid biedt. De situatie waa...

Richard Puyt
Ha Walther,
Ik heb voor de aardigheid eens opgezocht wat de definitie van terrorisme is. Volgens de engelse wikipedia is deze nog niet voor handen. Terrorisme is vandaag de dag vooral een politiek term om een 'tegenstander' als gelegitimeerde schietschijf neer te zetten. Het verschijnsel wat ik dagelijks in het journaal zie en hoor , maar wat mij dus niet aangaat (ver van mijn bed). De hele oorlogsretoriek van G.W. Bush was natuurlijk 'the war of terror' en de Nederlandse tegenhanger is de campagne 'Nederland tegen terrorisme'. Met de geweldige teksten als 'Let erop dat iemand in uw omgeving geen terroristische gedachten krijgt'. Ik heb het altijd als 'treurig en lachwekkend' ervaren. Met de komst van Obama vermoed ik dat de campagne binnenkort gaat heten 'Veranderen begint bij jezelf!'. 2009 is het jaar van Darwin, dus misschien is er een verklaring voor roekeloos gedrag te vinden in natuurlijke selectie van de soort (bumperklevers, fietsers door rood en dieven hebben nu eenmaal een kortere levensverwachting).

Groeten,
Richard

Meer over Overheid