Ondernemingen kampen niet alleen met een afnemende motivatie van hun werknemers, de werknemers zijn steeds minder ontvankelijk voor de traditionele motivatieprikkels. In de regel leggen organisaties de schuld hiervoor bij de werknemer – deze krijgt immers andere prikkels toegediend of krijgt een motivatietraining voorgeschoteld.

Het is echter raadzaam om de hand in eigen boezem te steken en binnen de organisatie opzoek te gaan naar demotiverende factoren. De hedendaagse bedrijfsstructuren en -culturen zijn ingericht op het motiveren van een kleine groep gedemotiveerde werknemers. En het is juist deze benadering waarin demotiverende factoren voor anderen zijn ingebouwd.

Het uitgangspunt moet zijn dat medewerkers zichzelf moeten motiveren en dat de organisatie daar alleen een faciliterende rol in speelt. Dat geldt voor zowel de intrinsieke als voor de extrinsieke motivatie. Het draait hierbij om het stimuleren en ontwikkelen van zelfkennis – alleen wanneer de werknemer een goede relatie met zichzelf heeft, is hij in staat om en goede relatie met anderen op te bouwen. Werknemers moeten daarom de ruimte krijgen om te experimenteren vanuit een stabiele situatie. Dit kan gestalte krijgen door scholing, coaching, een sabbatical, verruimde adv-mogelijkheden of een levensloopregeling.

(bron: MD WEEKLY)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x