Managers worstelen met het voeren van beoordelingsgesprekken met hun medewerkers. Zo zien veel leidinggevenden en personeelsfunctionarissen het beoordelen van het functioneren als iets vaags. Ook ontbeert het de managers vaak aan objectieve meetinstrumenten, worden nog weinig concrete verbeterafspraken gemaakt met werknemers en komt een resultaatafhankelijke beloning nauwelijks uit de verf. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de werkgeversorganisatie AWVN onder ruim 450 leidinggevenden en personeelsfunctionarissen. In het overgrote deel van het bedrijfsleven (80 procent) worden jaarlijks beoordelingsgesprekken gevoerd met werknemers. Ruim een op de drie van de managers is ontevreden over het instrument. Ruim een kwart noemt beoordelingsgesprekken ook slecht als instrument voor het beoordelen van salarissenverschillen. Slecht in 2 procent van de gevallen worden competenties, zoals de ontwikkeling van werknemers, zelfstandigheid, stressbestendigheid en initiatief nemen, gekoppeld aan beloning. De AWVN, die werkgevers adviseert bij onder meer CAO-onderhandelingen en reorganisaties, vindt de onderzoeksresultaten niet verrassend. ,,Uit de praktijk…