Circa negen van de tien managers denken dat ze goed kunnen stimuleren en er altijd voor hun mensen zijn. Hun ondergeschikten hebben echter een minder rooskleurig beeld van hen.

Dat blijkt uit een door bureau ISS uitgevoerd onderzoek onder 250 managers en 250 ondergeschikten. Leidinggevenden denken dat ze goed motiveren, stimuleren en luisteren. Zo denkt 86 procent van hen oprechte belangstelling te tonen. Medewerkers merken daar echter weinig van en constateren een ‘schrijnend gebrek aan belangstelling’.

Slechts 31 procent van de medewerkers vindt dat zijn leidinggevende in staat is te motiveren. Niet meer dan 34 procent van de respondenten geeft aan dan hun manager daadwerkelijk altijd voor hen klaarstaat. Ook zijn managers slecht op de hoogte van wat er echt onder werknemers speelt: 68 procent van de medewerkers onderschrijft dit.

Lees ook:

Big Data is noodzakelijk voor een Rapid Response organisatie

De volledige resultaten van het onderzoek zijn te vinden in het nummer van het vakblad Managementteam dat op 25 februari 2005 is verschenen. De enquête is een initiatief van de Stichting Nieuw Leiderschap. Die organisatie wil managers bewust maken van hun rol bij het stimuleren van nieuwe ideeën.

(bron: Kluwermanagement)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

– U, manager, weet wel wat de medewerkers moeten presteren maar het hoe is ook voor u niet altijd even duidelijk.
– U heeft gebrek aan tijd. De span of control is te groot. Beperk u als manager tot het coachen van een geselecteerd aantal medewerkers. U heeft instrumenten nodig om te kiezen wie veel in het hoe geholpen moet worden.
– Coaching wordt door uw medewerker als een beoordeling gezien. U dient getraind te worden om het zo aan te pakken dat uw medewerker u gaat vragen hem/ haar te coachen.
– U bent zelf nog met uw carrière bezig en geeft uw eigen carrière voorrang als de omzet van het bedrijf wel aardig loopt.
– U vindt dat als uw nieuwe medewerker met de juiste kwaliteiten wordt aangenomen door HRM, de rest van zelf komt door een producttraining en een externe training.

Tip: laat uzelf door een externe expert coachen en maak voor uzelf een ‘motivatie’plan van al uw medewerkers.

p.bennen, managementcoach ctrgroup.nl

x
x