Managen als een Olympische sporter

De Zomerspelen liggen weer een paar maanden achter ons, maar de wintersporters hoor je nu al weer over de Winterspelen in 2010. Al geruime tijd staat hun training en wedstrijdschema al geheel in het teken van dat evenement.

Managers en ondernemers kunnen veel leren van met name de focus en toewijding van Olympische sporters. Wat het bedrijfsleven van een Olympische sporter kan leren:

Lees ook:

Coachen.........

Een olympische sporter is in staat een SMART (Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd doel te benoemen. Iedere olympische sporter hoor je in ieder interview zijn doel benoemen. Voor de één is dat het halen van de Spelen, voor de ander het bereiken van de finale en voor een aantal is dat GOUD! Het is een specifiek doel: het gaat over de 400 m vrije slag of over Judo tot 65 kg, het is meetbaar: je haalt het of je haalt het niet of het ambitieus en realistisch genoeg is, moet de tijd uitwijzen, in ieder geval is het tijdgebonden: de datum staat vast.

Gekoppeld aan het einddoel, stelt de sporter tussendoelen of mijlpalen op. Vaak zijn dit het krijgen van een Olympische nominatie en een definitieve selectie voor de Spelen. Ook deze tussendoelen zijn altijd SMART geformuleerd.

Vaak samen met een trainer stelt de sporter vast op welke wijze hij of zij het gestelde doel moet gaan bereiken; de strategie wordt bepaald.

Alles, maar dan ook alles staat in de aanloopperiode (van vaak jaren) in het teken van het doel. De trainer weet precies wat het doel is en stelt alles in het werk om bij te dragen aan dat doel. Andere professionals, zoals de fysiotherapeut, de mental coach, de sportarts, de voedingsdeskundige, maar ook familie en vrienden: iedereen stelt zich dienstbaar aan dat doel op.

Gedurende het traject wordt regelmatig gemeten, geëvalueerd en zonodig bijgestuurd.

De belangrijkste indicatoren voor progressie worden bepaald en gemeten. Hierbij kunt u denken aan longinhoud, rode bloedlichaampjes, vetpercentage, snelheid en kracht.

De trainingen en de wedstrijden dienen als ijkpunten en als resultaatsindicatoren. Is er progressie geboekt?

Op basis van de uitslagen van de testen en wedstrijden wordt bekeken of de gevolgde route tot het gewenste (tussen)resultaat heeft geleid en of de geplande vervolgstappen afdoende zullen zijn of bijgesteld moeten worden.

Indien uit de evaluatie blijkt dat enkele aspecten onvoldoende hebben bijgedragen, zal de sporter moeilijke maar noodzakelijke beslissingen niet uit de weg gaan. Trainingsschema’s worden aangepast, trainers worden ontslagen en wedstrijden worden geschrapt uit de planning. Alles nog steeds met het oog op het bereiken van het gewenste resultaat.

Ook de sporter wordt meedogenloos afgestraft als er te weinig (tussen)resultaat of progressie is geboekt. Hij of zij plaatst zich dan gewoonweg niet voor de Spelen of haalt tijdens de Spelen niet het gewenste resultaat.

Een dergelijke devotie is noodzakelijk, want de concurrentie is moordend en er zijn altijd weer anderen die wel dat extra stapje doen voor het goud.

Het is een keiharde weg naar het doel, maar de beloning en waardering is enorm. Voor iedereen die betrokken is. Het kan natuurlijk ook leiden tot grote teleurstellingen, maar vaak wachten weer nieuwe doelen. In ieder geval kan de sporter zeggen dat hij of zij er alles voor heeft gedaan en uit heeft gehaald.

Het bedrijfsleven kan hier belangrijke lessen uit trekken. Ook managers en ondernemers zullen:

ü  SMART doelen moeten opstellen.

ü  de juiste mensen om zich heen moeten verzamelen, die allemaal het doel kennen en volledig ondersteunen. Mensen die ook precies weten op welke wijze zij aan de doelen moeten bijdragen.

ü  tussendoelen moeten bepalen. De horizon moet namelijk niet te ver weg liggen, omdat mensen snel het bewijs van goed handelen nodig hebben. Dit bewijs wordt vaak geleverd in de vorm van het boeken van successen.

ü  periodiek moeten kunnen meten of er voldoende progressie is geboekt. Na evaluatie zal bekeken moeten worden of bijsturen gewenst is. Ook hier zullen zo nu en dan moeilijke en minder plezierige beslissingen op zijn plaats zijn.

In de praktijk is echter vaak het tegengestelde waar. Managers en ondernemers:

C     stellen vaak geen duidelijke doelen,

C     voeren geen metingen uit of meten het verkeerde: budgetten zijn vaak tegenstrijdig met de strategische doelen,

C     evalueren slechts sporadisch, vaak ad hoc en onbewust,

C     laten hun agenda vaak bepalen door ad hoc zaken en het blussen van de vele dagelijkse brandjes, hetgeen ten koste gaat van de aandacht voor de langere termijn doelen. Morgen gaat altijd voor op volgend jaar!

C     vormen geen sterk team van professionals om zich heen, om hem/haar bij te staan om het doel te bereiken.

Managers, sta morgen toch op met een Olympische gedachte en ga de uitdaging aan. Het kost veel energie, het is een weg van vallen en opstaan en met moeilijke beslissingen. De beloning is echter groot: waardering, resultaat en genoegdoening. Niet altijd zal het succesvol zijn, maar in ieder geval kun je zeggen dat je er alles aan hebt gedaan.

Dylan Dresens

Dylan Dresens (1973) is management consultant bij Voogt Pijl & Partners. Hij adviseert en ondersteunt het management bij het concretiseren van strategische doelen en het succesvol uitvoeren van verandertrajecten. Hij heeft hiervoor de Strategieversneller® ontwikkeld. Dylan Dresens is redacteur van het “Handboek Finance & Controlling, onderdeel strategisch management”. 

[email protected]

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x