Managen in de Benelux: simpel?

België - Nederland: kleine buren, grote verschillen: Omdat in België en Nederland deels dezelfde taal wordt gesproken, hanteren managers veelal een one-size-fits-all benadering. Dat er aanzienlijke verschillen bestaan – die zich niet beperken tot vooroordelen als ‘die naïeve Belg’ en ‘die brutale Hollander’ – komt aan het licht nu discussies over de Westerschelde oplaaien.

Geografisch gezien lijkt het managen van Nederland en België voor multinationale bedrijven een relatief eenvoudig verhaal. De landen liggen naast elkaar en een groot deel van de inwoners spreekt dezelfde taal. Daarbij is voor veel internationaal opererende organisaties de omzet die in de beide landen wordt behaald weliswaar interessant, maar vormt dit toch niet het leeuwendeel van de totaalomzet. Om die reden besluiten v...

Meer over Sociale vaardigheden