Who Cares? Who Dares? Kennis Tekort! Wie Trekt het zich aan? Wie Durft?

De Europese Unie lijdt aan een Ernstig Tekort aan Kennis, een tekort dat ook nog eens wordt verslechterd door de huidigde CRISIS. De laatste 10 jaar is er door verschillende prominenten benadrukt dat de EU nauwelijks in staat is om kennis te produceren, aan te trekken en te behouden om aan de vraag, sterker nog: om aan de Eisen van de Europese Economie te kunnen voldoen. Zo was er in 2007 een 'brandbrief' van enkele Nederlandse CEO's. & De Lissabon akkoorden lagen al eerder in de prullenbak.

Omdat het voor dit onderwerp al '5 voor 12' is geweest onderneemt INSEAD nog een laatste poging. Zij publiceren nu het rapport: '"Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe," calls for Europe's government and business leaders to turn their attention to the importance of strengthening skills, and recommends a set of practical actions to help Europe face its most urgent challenges in this area.'  Het is een moedige poging, maar of het ook helpt?

"Times of crises tend to separate the ambitious from the timid, and the visionaries from the conservatives. In today's Europe, where are the active forces of change?" zo opent dit document, een waar woord: ambitieus vs. timide. Kennis als dé Motor van de Economie, maar wie trekt zich daar eigenlijk nog iets van aan?

In het rapport wordt de status weergegeven van de Kenniseconomie in de Europese Unie. Dit wordt afgezet tegen andere economische regionen. De cijfers die de onderzoekers van INSEAD laten zien, tonen aan dat de EU en haar leden/landen de strijd op het gebied van Kennismanagement c.q. de Kenniseconomie gaan verliezen. We verliezen het van de VS, van China, van India. We verliezen het zelfs van een 'land' als Singapore.....

"Skills are the critical success factor for competing in the knowledge economy. Without skills, investments in other resources, such as new technologies and infrastructure, collapse. Europe's supply of skills was already under threat before the financial crisis plagued the region. Now, as governments and businesses scramble to cut costs, skills are under even greater threat. Without prompt and significant action to generate the required skills, much of Europe's stimulus packages and past investment could be wasted." Durf is dus nodig, durf om Kennis op een (veel) Hoger Niveau in de (niet alleen politieke) agenda te zetten.

Het rapport komt met een aantal aanbevelingen. Die laat ik hier maar achterwege om het 'simpele feit' dat er de laatste jaren heel veel aanbevelingen, heel veel goede bedoelingen naar voren zijn gebracht door diverse instanties maar Actie? ho maar; een Gemiste Kans, dus. Het ontbreekt blijkbaar aan Commitment.

Een uitgebreid & meer dan interessant rapport dat "Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe,". Maar wie leest dat eigenlijk, zo'n rapport dat SCHREEUWT om te INVESTEREN IN MENSEN!? U?

De onderzoekers vragen zich nog af: "Whose responsibility's is this? What are the priority issues (skills gaps) to be addressed? What should European business and European governments do? How and where can they best combine forces to have a real impact?" Tja, wie is hier eigenlijk verantwoordelijk? U misschien?

==============================

07/05/09.

'Arjan Westra, directeur van Schöck Nederland, vindt het jammer dat de politiek het Investors in People certificaat niet oppikt. Door politici wordt vaak gesproken over Nederland als kennisland, maar bedrijven die het IiP-certificaat willen halen krijgen geen steuntje in de rug.' in het mediabericht ‘Jammer dat de Politiek het Investors in People Model niet oppikt.’

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Stippel
Ja, leuk...
Ik werk zelf in een grote overheidsorganisatie waar de laatste paar jaren veel kennis naar de markt is verschoven. Kernvraag daarbij is: 'Hoeveel kennis moeten wij in huis houden om nog regie te kunnen voeren op onze eigen projecten?' Overal in de organisatie beginnen nu sporen te verschijnen van kennis-bloedarmoede. We hebben al veel te veel naar de markt verschoven. Langs de haarvaten van de organisatie sijpelen langzaam weer wat vakmensen naar binnen...  En al onze managers hebben hun mond vol van kennismanagement. Kennis moet je niet managen, kennis moet je DOEN (om ook maar eens wat kapitalen te gebruiken).

Hét probleem is volgens mij dat kennis en management twee heel verschillende talen spreken. De kennis-mensen buzzen niet op het juiste managementniveau en de managers hebben het er vooral druk mee om de kennis-mensen op cursus te sturen om de juiste taal te leren spreken.  Ik maak tegenwoordig lijstjes van buzzwords die het in mijn organisatie goed doen om te zorgen dat mijn inhoudelijk bedoelde adviezen wel gevolgd worden. Dat is toch triest...  Maar het werkt wel.

 Wij kennis-mensen willen helemaal geen management-taal leren spreken.Wij willen lekker aan het werk. Mooie dingen maken die concreet en meetbaar zijn (hoe SMART wil je het hebben als manager?).

 Als we nu eens afspreken dat de managers op cursus gaan om vertrouwen te leren hebben in hun vakinhoudelijke collega's? De adviezen die ze geven serieus te nemen ondanks het feit dat er niet de goede buzzwords in staan? Dan kunnen we allemaal fijn ons ding gaan doen en krijgt kennis weer de plaats die het verdient.
C. Neefkes, ACSM ES.
Heilige huisjes,

Na jaren lang in de revalidatie, op het gebied van bewegen, te hebben gewerkt. Eerst als 'bewegingstherapeut' en daarna als manager. Ben ik heel wat hyaten tegen gekomen op het gebied van kennis en op het gebied van toepassing.  Als er al goede scholing voor handen is en je stuurt je personeel hierheen, moet het ook nog te implementeren zijn. Door kostenbesparing in de zorg loop je al gauw tegen ontbrekende uren hiervoor op. Er moet immers 'productie' gedraait worden.  In de praktijk blijken er gaten in de scholing, de toepassing en de vergoedingsstructuren te zitten. Als je als bewegingsdeskundige HBO bent afgestudeert kom je al gauw in een strijd terecht met de orde van Fysiotherapeuten. Zij krijgen wel het een en ander vergoed op het gebied van bewegen. Dit ook, omdat zij kunnen genieten van en BIG-registratie. Het is echter niet vanzelfsprekend dat een Fysiotherapeut genoeg weet over het begeleiden van chronisch zieken en mensen met lichamelijke beperking in beweegprogramma's.  In veel programma's wordt niet gelet op wetenschappelijke onderbouwing, een goed volgsysteem of rapportage.  Als manager heb ik ook zicht op de bedrijfsmatige impact van veranderingen binnen de gevestigde werkmethoden. Deze moet voldoende worden ondersteunt. Zo niet, dan is het rendement van scholing en kennisimput nul. Na jaren heb ik de stoute schoenen aangetrokken en een start gemaakt om op het gebied van bewegen voor chronisch zieken en mensen met een beperking de zaken op orde te krijgen.  Met mijn bedrijf hebben we een scholing, protocollen en testmodules gebaseert op de inspanningsfysiologie en wetenschappelijke onderbouwing vanuit het American College of Sports Medicine (ACSM), online ondersteuning en een bedrijfsproces gemaakt.  Als de ziektekostenverzekaars en de politiek er nu ook nog achter gaan staan, dan hebben we een maatschappelijk vangnet, verminderde kosten in zorg- en medicijngebruik en de besparing van kosten voor allerlij deelonderzoeken naar dit onderwerp. Het wordt tijd dat alle partijen stoppen om elkaar te bevechten. De patienten en mensendie onze hulp en kennis zo hard nodig hebben lijden hier onnodig onder.

Een ‘MidTerm’ Leerrecht van 2 Jaar; realistisch?
[...] 1 opmerkelijke uitspraak die Balkenende gisteren deed is gerelateerd aan het Leven Lang Leren traject dat zijn Overheid (nb; tot nu halfslachtig, dat wel) presenteert. Een traject om onze Kennis Economie weer op peil te brengen! & Dat dit HARD nodig is, dat weten we sinds kort dankzij de INSEAD publicatie ‘Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe’. [...]
CRISIS en toch tekort aan Kennis, zelfs tekort aan Personeel.
[...] De boodschap die de onderzoekers dit keer te melden hebben voor economisch London is geen vrolijke: “London’s skills gap could hamper recovery”. Of wel: het tekort aan Kennis kan het herstel van de Londonse economie in ernstige mate verhinderen. Waar hebben we zo’n boodschap, maar dan met het oog op de Europese economie, de afgelopen weke... [...]
Over 2016 en 2020, over 12 miljard en 5 miljoen, over SHRM.
[...] Compliment. & Wij wachten nog steeds op een reactie van de Europese Commissie op het recente INSEAD rapport…… [...]
Vandaag 12.00u EDT: Obama transformeert jeugd in Kennis Werkers.
[...] krijg steeds meer de indruk dat Obama c.s. de Waarschuwing van INSEAD wél ter harte hebben genomen, dat integenstelling tot onze Europese politici & voor hen was de [...]
Prinsjesdag: Kennis, Kennis, Kennis!
[...] april van dit jaar publiceerde de prestigieuze business school ISEAD het rapport “Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe.”. INSEAD doet in dit rapport een dringende oproep om nu eens écht iets aan de Kennis Economie te [...]
Darwin voor Managers, een aanrader!
[...] weg te denken fenomeen. Wij lijken er alleen zo weinig mee te doen / van te leren & dat terwijl onze kenniseconomie schreeuwt om talent (INSEAD). Wildschut: ’De enige manier om zicht te krijgen op talent is mensen in hun [...]
Expanderende organisatie leidt 40.000 leerlingen op!
[...] Het lijkt er verdacht veel op dat zij wel het in april vorig jaar verschenen INSEAD rapport Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe lazen; nu wij [...]
Geen Bezuiniging op Onderwijs!
[...] wordt dan ook tijd dat ook onze politiek Kennis c.q. Onderwijs Hoog op de agenda plaatst. INSEAD waarschuwde ons vorig jaar al: “Invest in education: Europe spends too little on higher education – [...]
Surplus aan Kennis, wat doen we er mee?
[...] doen, in Actie komen! Als er dat net zoveel zijn als bij het vorig jaar verschenen INSEAD rapport ‘“Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe.” , dan houd ik zo langzamerhand mijn Europese hart [...]
Hoe is het na 10/06 met Kennis en Innovatie?
[...] INSEAD kwam vorig jaar met het, blijkbaar door onze politici nauwelijks gelezen, rapport “Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe”, jammer. De COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION kwam deze week met het rapport “New Skills for [...]
Griekenland ontvangt ontwikkelingshulp van China, wie volgt?
[...] zodanige peil dat we de (kennis)concurrentie op zijn minst aan kunnen met de VS & Azië, een krachttoer van jewelste wordt. Daarom de vraag: wie wordt de volgende die met een gerust hart kan aankloppen in [...]
Talent als Export artikel
[...] than 30-40%. [Otherwise], it cannot build wealth,” he noted.” Mee eens, maar meldde INSEAD i.d. ook al niet eerder als uitdaging voor de [...]
Vertrek Organon Goed voor Economie.
[...] aan het in 2009 verschenen INSEAD rapport ´How Cares, Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe´, gericht aan de regeringsleiders van de Europese Unie, werd nauwelijks aandacht besteed. Niemand [...]
Essentiële kennis creëren vraagt om samenwerking. « Willem Scheepers over het Investeren in Mensen.
[...] 2009 kwam het kenniscentrum van INSEAD business school (Fr.) met het rapport “Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe” Het rapport was een noodkreet aan m.n. de Europese Overheden om het dreigende kennistekort op de EU [...]
Regelzucht & IiP « Willem Scheepers over het Investeren in Mensen.
[...] & Hier tot slot is daar ook nog het INSEAD rapport “Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe,” [...]
De Transformatie van het Onderwijs, op weg naar een nieuw tijdperk. - ManagementPro
[...] Op het moment dat wij hier nog stoeien met onze ‘kenniseconomie’, een vorm van economie waarin onderwijs een cruciale rol speelt, is men in India al (veel) verder. Zo kent technologie bedrijf INFOSYS het Catch them Young programma: al onder de leerlingen van het primaire onderwijs worden m.b.v. mediatechnologieën de talenten geselecteerd. Ook bestaat in India al een decennium het Hole in the Wall project: het project biedt kansarme jongeren de kans zich nieuwe technologieën eigen te maken. ‘Ook zij zijn de talenten die we in de toekomst nog hard nodig hebben.’ denkt men in India. Op de één of andere manier slagen wij hier in NL, in de EU (veel) minder met dit soort initiatieven….. [...]
Rendement op Sociale Innovatie II: duurzame inzetbaarheid, wat is dat? (+ 6 Tips + gratis ebook) - ManagementPro
[...] deze uitdaging is zeker niet nieuw. Zo kwam in april 2009 INSEAD met het rapport ‘“Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe,” Nu 2 jaar later kunnen we stellen dat die oproep tot weinig resultaat heeft geleid, [...]
Rendement op Sociale Innovatie II: duurzame inzetbaarheid, wat is dat? (+ 6 tips + gratis ebook) « Willem Scheepers of het Rendement op Investeren in Mensen.
[...] deze uitdaging is zeker niet nieuw. Zo kwam in april 2009 INSEAD met het rapport ‘“Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe,” Nu 2 jaar later kunnen we stellen dat die oproep tot weinig resultaat heeft geleid, [...]
Het ‘Nieuwe’ Werken, wordt Nederland een Kenniseconomie of een Werkloze Economie? - ManagementPro
[...] in The SH/FT van Lynda Gratton etc. etc. Zo kwam in 2009 business school INSEAD met het rapport “Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe.“. Jan Kamminga stelt in TEGENLICHT: ´Overal waar ik kom met het thema kenniseconomie geeft men mij [...]
IiP Netwerk Dag: HR Trends 2012 « Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.
[...] Who Cares? Who Dares? Kennis Tekort! Wie Trekt het zich aan? Wie Durft? [...]
HR Trends 2012 - ManagementPro
[...] Who Cares? Who Dares? Kennis Tekort! Wie Trekt het zich aan? Wie Durft? [...]
Management Pro: Menselijk Talent als Cruciale Factor: bedrijven volgen mensen. | HAANTJES GEDRAG
[...] Het advies van het CPB mag duidelijk zijn: “Investeer in attractieve steden, kennisontwikkeling en onderwijs!” (ook) Mooi maar: Waar hebben we dat eerder gehoord? [...]
Dubbele Paradox: Bespaar je op Opleiding & Ontwikkeling? Of ga je Nu juist Investeren in je Medewerkers? | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.
[...] herhaalt hier wat INSEAD exact 3 jaar terug al voorzag in het rapport “Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe” Niemand cared & niemand dared dus, blijkbaar want in 3 jaar tijd zijn we (ook) op het gebied [...]