Voor de Veiligste Werkgever van Nederland, een checklist.

https://youtu.be/HtdyQ_hTty0

"Niets van dat wat we doen is de moeite van het gewond raken waard." Een mooi commitment van één van de vele werkgevers die de veiligheid van de medewerkers tot een 'issue' hebben gemaakt.

"Medewerkers die na een dag werken net zo gezond zijn als daarvoor. Dat klinkt logisch en dat is het ook. Uw werknemers hebben het recht om hun werk te doen zonder daarbij schade aan hun gezondheid op te lopen.

Daarom werkt u samen met uw werknemers aan een veilige werkomgeving. U neemt maatregelen die lichamelijke en geestelijke overbelasting voorkomen. En u beperkt de kans op ongelukken. Dan weet u dat u al het mogelijke heeft gedaan om ervoor te zorgen dat uw medewerkers na het werk ongeschonden weer naar huis gaan. Zo zorgt u voor uw medewerkers, maar ook voor uw organisatie: gezond en veilig werken bespaart u uiteindelijk kosten." Bron: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het laatste citaat laat direct zien dat het creëren en garanderen van een veilige werkplek geen vrijblijvendheid is.....

Basiscondities voor een veilige werkomgeving zijn: Vertrouwen, Ethiek, Integriteit. Vormen van veiligheid die we kennen zijn: fysieke veiligheid, sociale veiligheid, psychologische veiligheid.

Wanneer Vertrouwen we als Medewerker een Organisatie?

 • Medewerker en Organisatie delen Gezamenlijke Waarden;
 • Interesses van Medewerker en Organisatie zijn ‘in lijn’ met elkaar;
 • De Organisatie heeft het Beste voor met de Medewerker;
 • De Organisatie Committeert zich aan Afspraken;
 • De Organisatie handelt Integer, houdt zich aan algemeen geaccepteerde Ethische Standaarden (zoals eerlijk en oprecht) en is daarin voor de medewerker Voorspelbaar;
 • De Organisatie c.q. degenen die de Organisatie vertegenwoordigen luisteren naar en betrekken Medewerkers bij een open en gezamenlijke Dialoog.

Bron: Designing Trustworthy Organizations.

Het citaat waarmee ik de entry open is afkomstig van Mondelez Int. Op hun Ensuring a Safe Work Environment webpagina lezen we als safety principles:

 1. Nothing we do is worth getting hurt
 2. All injuries and occupational illnesses can and must be prevented
 3. We will continually strive for zero incidents
 4. Everyone is responsible for safety; leaders are accountable
 5. Working safely is a condition of employment.

Of het hen met deze 5 punten ook daadwerkelijk lukt, dat word bepaald door het commitment dat de Top van de organisatie laat zien aan het thema Medewerker Veiligheid; 100% Commitment, no more, no less! Definitie Commitment: ‘Je kent het (hier) het Veiligheid Plan van je Organisatie. Je weet wat er van je wordt verwacht & je bent bereid jezelf daarvoor in te zetten.‘ Dat betekent voor leidinggevenden: Voorbeeldgedrag!

Nu woon ik dicht in de buurt van een lagere school. Je komt daar door een kruispunt over te steken. Het is 's ochtends verbazingwekkend te zien hoe jonge ouders met kind(eren) zich op fiets, bakfiets, met fietskar o.i.d. door het verkeer bewegen zonder zich bewust te lijken van ook maar enige verkeersregels en dat alles nog zonder kleerscheuren voor elkaar krijgen ook. Enkele jaren later verwachten zij dat hun koters zich wel confirmeren aan verkeersregels, maar helaas: vergeefse moeite.

Als deze jonge mannen & vrouwen in de zakelijke praktijk ook nog eens leidinggevende zijn, dan heb ik zo mijn twijfels over voorbeeldgedrag in hun organisatie v.w.b. het thema veiligheid.... Zie ook: Niet Competentie maar Incompetentie wordt Beloond, zeker als het gaat om Mannen.... - ManagementPro

Om nu enigszins een idee te krijgen of je organisatie voldoet aan vereisten om een veilige en gezonde werkplek te creëren c.q. te zijn, heb ik een Health and Wellbeing checklist voor je (NB: 'veiligheid' als onderdeel van een gezonde werkplek):

Bron: InvestorsinPeople.com

Vandaag heb ik een thema dag 'Veiligste Werkgever van Nederland' met bestuurders en directieleden van één van de grotere werkgevers van Nederland. De You Tube van de presentatie is een 'blurred version', hieronder de slideshare of PoPo.

https://www.slideshare.net/damies/veiligste-werkgever-van-nederland-050417

==========

170122

Momenteel staat het schandaal rondom The Voice of Holland 'in het middelpunt van de aandacht' ('later in dit blog meer hierover' zoals m.b.t. de organisatiecultuur), daarop sluit het recent gepubliceerde boek 'The Fearless Organization' van Amy C. Edmondson aan.

011221

Leiders die niet luisteren, worden uiteindelijk omringd door stilte. Je wordt niet gekozen om de leiding te nemen, tenzij je goede antwoorden geeft. Je kan pas veranderen als je goede vragen stelt. Leren hangt af van het veilig maken voor mensen om je de waarheid te vertellen.

Bron: https://twitter.com/AdamMGrant/status/1465707710679187457

201018

Veiligheid waarborgen, het is een lastig thema voor (niet alleen bouw en constructie) ondernemingen zeker op het moment dat er met een project winst kan worden gemaakt. (ook) Dat blijkt uit het rapport Bouwen aan constructieve veiligheid Lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven Airport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid deze week publiceert.

"Daarnaast valt het de Raad op dat sprake lijkt van een schuldcultuur. Partijen in de sector lijken na een incident meer bezig te zijn met het afwentelen van de schuld dan dat zij centraal stellen wat zij zelf kunnen bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid. De veelal defensieve en juridische vorm en ondertoon van de reacties die de Raad heeft ontvangen op het conceptrapport acht hij exemplarisch voor deze houding."

'Van een schuldcultuur naar een leercultuur', adviseert de Raad, maar zoals bij iedere gewenste/noodzakelijke organisatiecultuurverandering, zal ook dit nog wel 'even' gaan duren; helaas.

En dan:

The Leader’s Tool Kit for Building Psychological Safety

Bron: The Fearless Organization, Amy C. Edmondson.

060918: 'Mourik Industry wereldwijd één jaar zonder verzuimongeval.' Nu gaat het te ver te veronderstellen dat een ‘veiligheidsdag’ in 2017 hieraan heeft bijgedragen, feit voor mij is wel dat er binnen deze organisatie een breed gedragen commitment blijkt te zijn om de ‘veiligste werkgever van Nederland’ te willen zijn; compliment!

130417: Veiligheidsdag voor Mourik directies @Mourik Nieuws en @LinkedIn.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>