Praktijkcasus: Investors in People.

Investors in People (IiP), ik kan me voorstellen dat er nog enkelen zijn die zich afvragen 'Wat is dat?' Nu, IiP is de 'erkenning voor effectieve bedrijfsvoering'. In het Verenigd Koninkrijk ligt de oorsprong van IiP, daar bestaat IiP al 16 jaar. Ruim 30.000 Britse organisaties zijn er een 'IiP-er' (enne: met aantoonbaar succes voor de Britse economie.). In Nederland is IiP al ruim 5 jaar 'op de markt', we hebben hier 130 IiP-ers, nog maar 130 IiP-ers.....

In plaats van nu uit te leggen wat IiP is, daarvoor gebruik ik links, kan ik beter een ervaringsdeskundige aan het woord laten. Een return customer. Een organisatie die eind 2006 haar IiP-erkenning voor een nieuwe periode van 3 jaar verlengde / behield en die tegelijkertijd het 'Perspekt Goud Keurmerk' behaalde. 'Dankzij IiP!', zo leest u dadelijk van de heer Arnold Vosters.
Vanochtend sprak ik met Arnold Vosters, directeur van 'Stichting Sint Joris Zorg- en Dienstverlening'. We spraken over de opnieuw door zijn organisatie verlengde én behaalde Investors in People erkenning. In dezelfde maand, december 2006, dat deze IiP-verlenging een feit was, ontving zijn organisatie het bericht dat PERSPEKT aan hen het 'GOUD Keurmerk in de Zorg' toekende. Het Perspekt auditteam zegt over 'Sint Joris': 'Het auditteam heeft geconstateerd dat de betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers erop gericht zijn de cliënten een zo goed mogelijke zorg- en dienstverlening te bieden. De sfeer is open en eerlijk. Zowel bewoners als medewerkers prijzen de onderlinge sfeer en omgangsvormen. De medewerkers zijn grotendeels zelfsturend en de taakvolwassenheid is groot. Sint Joris is volop in beweging en streeft ernaar als relatief kleine organisatie voorop te staan. Nieuw beleid wordt voortvarend opgepakt.'

Omdat ik 'Sint Joris' begeleidde bij het behalen van de IiP-erkenning, zelf overtuigd ben van het rendement van IiP, ben ik (toch) benieuwd naar de motivatie om IiP te verlengen. Zeker nu er ook nog GOUD is behaald. Wat wil je dus nog meer?

Van belang is hierbij ook dat IiP, buiten een kleine kring, in Nederland nog nauwelijks bekendheid heeft. Dus:

'Waarom heer Vosters die IiP-verlenging?' 

Vosters: 'Toen we 4 jaar geleden besloten deel te nemen aan het Investors in People traject, werd dit ingegeven door de krapte op de arbeidsmarkt. Er dreigde voor ons een personeelstekort. Daarbij stond de Zorgsector niet in een echt positief licht als werkgever. Wij als Stichting Sint Joris wilden ons dan ook onderscheiden als een goed werkgever. Investors in People was daarbij voor ons het middel, sterker nog: de kapstok.'  

Wat heeft IiP uw organisatie gebracht?

Vosters: 'Het heeft ons veel opgeleverd. Het heeft ons zelfs veel meer opgeleverd dan dat we vooraf verwachtten. Kort gezegd zijn resultaten: 

  1. 1. We implementeerden de Beleidscyclus.
  2. 2. Onze medewerkers zijn nu betrokken bij dit Beleid.
  3. 3. We bieden onze medewerkers gerichte scholing.
  4. 4. De positieve invloed op ons ziekteverzuim, dit is nu 3% en dat bij een landelijk gemiddelde van 5,8%!
  5. 5. Een besparing op onze overhead.

Het laatste kan ik helaas nog niet cijfermatig onderbouwen, dit komt. Maar ik ben daarvan al overtuigd.'

Wat is de link tussen IiP en het behaalde GOUD?

Vosters: 'Er is een logische band tussen Investors in People en het Perspect Goud Keurmerk maar ook met het HKZ de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling. Het één sluit aan op het ander.'

Past IiP bij iedere organisatie?

Vosters: 'Neen. Je hebt ongeveer 20% koplopers, organisaties die het belang inzien van Strategisch Beleid en het bieden van Kwaliteit. Binnen die groep past IiP perfect, is het m.i. zelfs een must.'

Bent u niet bang dat als wij meerdere organisaties gaan benaderen met Investors in People, dat uw voordeel dan weg is?

Vosters: 'Neen. Het is zelfs goed voor de bekendheid van IiP dat meerdere organisaties een IiP-er worden.'

Hebt u nog een tip? Wat is er volgens u cruciaal voor het succes van IiP?

Vosters: 'Commitment van de leidinggevenden aan een IiP-proces is essentieel voor het succes. Maar dat geldt voor het succes van ieder veranderingsproces, toch? En voor IiP in Nederland: profileer jezelf meer, IiP verdient het!'

Links:

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

‘Ik Zoek Nieuw Talent!’
[...] Arnold Vosters (St. Joris): ‘Wij hebben verpleegkundigen en verzorgenden in dienst en vertrouwen daarnaast voor een belangrijk deel op vrijwilligers; ook dat zijn allemaal Talenten. Het grootste compliment dat we over hen kregen kwam uit een recent PERSPEKT beoordelingsrapport: ‘We hebben geen organisatie gezien waar onder medewerkers zoveel betrokkenheid is bij het verbeteren van de kwaliteit zoals bij Sint Joris.’ We zijn op de goede weg.’ [...]
Mega Fusie, Mega Zorg.
[...] wel en 1 daarvan, bijv., is kijken of een meer efficiënte methode van werken mogelijk is. Meer efficiency m.b.v. meer betrokkenheid van medewerkers leidt tot betere (zorg)resultaten. Samen Werken met zowel medewerkers als met collegae in de branche i.p.v. een fixe focus op een [...]
Werken aan Zee in……….. Zwolle! | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.
[...] niet de eerste die trots IiP-ervaringen deelt. Eerder deden dat ook o.m. RABObank’s Stef Bense, Sint Joris’ Arnold Vosters en MAS Dienstverleners’ Rahma El Mouden. (nb; ervaringen die, samen met andere/nog meer [...]