Operationeel management als basis voor verandering

Het zijn turbulente tijden. De kredietcrisis zorgt voor een nog grotere druk op organisaties en nog meer focus op kostenreductie en bijbehorende veranderingen.

Om aan deze veranderende marktomstandigheden te voldoen ontstaan grote veranderingsprogramma’s binnen organisaties. Ik merk echter dat er bij dit soort verandertrajecten vooral gezocht wordt naar (project) leiders die de verandering moeten dragen. En men kijkt niet of te weinig naar het belang van de borging in de operatie.

De operationeel manager wordt nog teveel gezien als de leemlaag waar veranderingen stranden. Hij speelt echter een wezenlijke rol bij het succesvol doorvoeren en laten beklijven van de verandering. Ik ben van mening dat de operationeel manager de spil vormt en zorgt voor de nodige creativiteit en het innovatievermogen heeft die nodig is om een verandering te realiseren.

Het veranderen van je organisatie begint op de werkvloer en onder aansturing van de operationeel manager. Wil de organisatie de nodige verandering doorvoeren moet het hoger management zich bewust zijn dat de operationeel manager:

  • voldoende ervaring en ambitie heeft om te veranderen.
  • voldoende bevoegdheden heeft om te kunnen acteren in het geval van een veranderingstraject.
  • actief betrokken is bij het verandertraject en men hem niet alleen ziet als de laatste schakel in het traject die alleen de uitvoering doet.
  • zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat van het traject en zijn commitment afgeeft.
  • de belangrijkste schakel is tussen de strategisch doelen die men heeft en de uitvoering op de werkvloer

Kortom willen organisaties zorgen voor een verankering van de resultaten van een verandertraject dan zal het belang van operationeel management een veel prominentere plek moeten krijgen. Aandacht voor de invulling van de rol van operationeel manager is van groot belang.

Organisatie dienen zich ervan bewust te zijn dat: zonder goed operationeel management geen duurzame verandering!!

Bookmark and Share

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>