Ondanks Forse Genderkloof ervaren Nederlandse Werknemers geen Werkdruk of Stress.

Druk, druk, druk, burn out, uitval, stress, .... Door al die berichten zou je denken dat de Nederlandse werknemer niet meer aan werken toekomt in deze hectische tijden, toch blijkt echter niets minder waar: volgens het gisteren gepubliceerde OECD/OESO Jobs Strategy report behoort Nederland nl. tot de economieën die het hoogst scoren op het thema 'kwaliteit van werk'. Onderdelen van dit thema zijn: beloning/waardering/erkenning, weinig tot geen onzekerheden op de arbeidsmarkt, weinig werkdruk. De Nederlandse arbeidsmarkt scoort hoog op deze thema's. Waar Nederland slecht op scoort, het slechtst zelfs binnen de OECD/OESO, d.i. de gender kloof: het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen. Dit inkomensverschil (NB; wat iets anders is dan een beloningsverschil) bedraagt 50% en is in geen van de andere economieën zo hoog. Part-time werk door m.n. vrouwen is voor dit verschil een excuus, maar ook niet meer dan dat. Er is op de Nederlandse arbeidsmarkt dan ook nauwelijks sprake van inclusiviteit, concludeert OECD.

"New evidence in the report reveals that countries that promote job quantity, quality and inclusiveness – such as Denmark, Iceland, Norway and Sweden – perform better than those which focus predominantly on market flexibility." The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Op de 'kwaliteit van werk' scoort NL dus goed. V.w.b. de 'kwantiteit van werk' scoort NL goed v.w.b. het bieden werkgelegenheid (unemployment) en het benutten van de capaciteiten van de medewerkers (underemployment). Maar we vallen buiten de Top in deze lijst als het gaat om het benutten van het beschikbare 'werkkapitaal' (employment): er wordt nog veel talent niet benut.

De 3e factor die hier van belang is, is 'inclusiviteit': bieden we iedereen in de samenleving de kans om op gelijkwaardig niveau deel te nemen aan de economie? Dat kan dus (ook) beter, blijkt uit dit onderzoek. Voor kansarme mensen is er een kleinere werkgelegenheidskloof dan het OECD gemiddelde. Daarentegen neemt de armoede in ons land jaarlijks toe. En zoals aangehaald: het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen is nergens binnen de OECD landen zo groot als in: Nederland.....

OECD geeft als advies: "Countries need to invest in an effective education and training system, which gives workers the skills needed by employers and offers opportunities and incentives for education and training throughout their working lives. Social partners also have a key role to play in fostering inclusiveness, protecting workers and making effective collective bargaining systems." 'Investeren in Mensen, in Talent, waar hebben we dat eerder gehoord?

De basiscondities om Nederland m.b.v. die investeringen in de buurt te brengen van landen als Denemarken, IJsland, Noorwegen, Zweden, zijn in ons land volgens OECD zeker aanwezig: we scoren goed op veerkracht en aanpassingsvermogen.

"Labour market resilience and adaptability are important to absorb and adjust to economic shocks and make the most of new opportunities. Resilience is crucial to limit the short-term costs of economic downturns. Labour productivity is a key precondition for high growth of output, employment and wages and central to long-term growth in living standards. Finally, skills are key to improving workers’ productivity and wages and provide an indication of the readiness to respond to future challenges."

Hoewel onze arbeidsproductiviteit (pas) op het gemiddelde van de OECD lijst zit, staan de vaardigheden van onze studenten in het topkwintiel als gevolg van de sterke prestaties voor ieder niveau van het formeel onderwijs in Nederland. Da's een mooie slotconstatering. Een constatering die hoewel gebaseerd op recente gegevens (2015-2017), toch alweer achterhaald lijkt. Zo staat momenteel het functioneren van diezelfde onderwijssector fors onder druk, niet alleen o.i.v. personele tekorten, ook o.i.v. disruptieve ontwikkelingen.

Is het Job Strategy report daarmee minder interessant? Zeker niet, alleen (b)lijkt het investeren in mensen 'iets' van lange adem voordat wij daarmee duurzame economische verandering kunnen behalen.

Willem E.A.J. Scheepers, universitair docent en o.m. auteur van het boek Disruptie, Hybridisering van Arbeid, Diversiteit, Ethiek, Management;

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>