Hoe kan in de 21ste eeuw “Vrede op Aarde” ontstaan?

Door een panische angst voor een heropleving van het fascisme na de Tweede Wereldoorlog is het in Nederland lange tijd moeilijk geweest kritiek te leveren op de negatieve aspecten van een multiculturele samenleving. Uit angst voor racisme en discriminatie en met verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog werd alle kritiek op het Nederlandse immigratie – en integratiebeleid tientallen jaren in de kiem gesmoord. De Fortuyn- revolutie van 2002 heeft het debat over dit onderwerp tijdelijk opengegooid.

Het is funest om burgers voortdurend wijs te maken dat kritiek op negatieve aspecten van de islam neerkomt op discriminatie van moslims. Bestrijding van fundamentalistische opvattingen is absoluut niet in strijd met de hier geldende vrijheid van godsdienst. Iedereen is vrij om te geloven wat hij/zij wil, maar die vrijheid betekent niet dat men het geloof mag afdwingen en opdringen aan anderen.

Het kenmerk van alle religies is echter dat zij er allemaal van overtuigd zijn dat er maar één fundamentele waarheid bestaat en dat juist zij het ware geloof bezitten. Het niet mogen of zelfs haten van mensen met een andere godsdienst lijkt daarbij helaas te horen.

Rond het jaar 1500 beschreef de kerkhervormer Maarten Luther Joden als “addergebroed”. De christelijke haat tegen Joden door de eeuwen heen heeft uiteindelijk de Holocaust mogelijk gemaakt. Tijdens de opdeling van Brits- Indië, in India voor de Hindoes en Pakistan voor de Moslims, werden  meer dan één miljoen mensen afgeslacht. En de haat tussen religies is niet verminderd. Sinds het jaar 2000 is een hoog percentage van de burgeroorlogen van religieuze aard geweest.

Bijna 64 % van de wereldbevolking is katholiek, protestant, moslim of hindoe. En het geloof verdwijnt niet zomaar. In China mocht lange tijd alleen maar in het communisme worden geloofd, en werd religie, in de traditie van Karl Marx, als “opium voor het volk “gezien. Maar in 2007 zei weer een derde van de Chinezen van 16 jaar en ouder gelovig te zijn. Religieus te worden of niet, is echter veelal niet een vrije keuze. De omgeving waarin je opgroeit, zorgt ervoor dat tijdens de vroege ontwikkeling de religie van de ouders wordt vastgelegd in onze hersenscircuits; op een soort gelijke wijze als onze moedertaal

Na de geboorte vindt de religieuze programmering van het brein van het kind plaats. Het is daarom onjuist om over christelijke, islamitische en joodse kindertjes te spreken. Jonge kinderen hebben helemaal geen geloof. Het wordt er door de christelijke, islamitische en joodse ouders in hun vroege ontwikkelingsfase waarin zij hiervoor zeer gevoelig zijn, ingeprent.

Voor een toekomst in de 21ste eeuw met zo min mogelijk haat en oorlogen  is het essentieel dat kinderen niet wordt geleerd wat ze moeten denken, maar hoe ze in het Kennis en Innovatietijdperk hun kennis op basis van hun talenten kunnen ontwikkelen. Alleen dàn is er in de 21ste eeuw kans op “Vrede op Aarde”. Alle vragen over de toekomst van welvaart en welzijn komen uit bij de opleiding - en ontwikkelingsmogelijkheden van nieuwe generaties die aansluiten op de nieuwe kansen en eisen van de 21ste eeuw. Voor de kwaliteit van de beroepsbevolking van een land moet hoogwaardig onderwijs op basis -, hoger en academisch niveau dan ook eerste prioriteit worden.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>