Gebrek aan Commitment kan leiden tot ontmanteling van Coöperatieve RABObank.

http://www.youtube.com/watch?v=8stUgjKFrzc

"De beschrijving van de ontwikkelingen in de top van onze bank en de toezichtsgerelateerde dossiers is grotendeels herkenbaar. (....) Dit heeft inderdaad tot wat ongemak geleid in de verhoudingen binnen de raad van bestuur. Deze zijn inmiddels genormaliseerd. De raad van bestuur functioneert naar de mening van de raad van commissarissen naar tevredenheid." Deze verklaring van RABObank President-commissaris Lense Koopmans zal later bekend worden als het understatement van het jaar.

Het Financieele Dagblad gaf gisteren inzage in de uitdagingen waarmee de RABObank momenteel te maken heeft. Deze uitdagingen vragen om een Reorganisatie waarvoor de ruim jaar 100 jaar oude RABObank nog nooit heeft gestaan; in meerdere opzichten "uniek" dus. Toon je daarin geen bestuurlijk Commitment dan wordt deze Reorganisatie niet alleen een gargantueske klus maar ook één die uiteindelijk kan (wellicht zelfs 'zal') leiden tot de ontmanteling van de RABObank als coöperatie.

Beter was het geweest dat President Koopmans als reactie zou zijn gekomen met iets dat in lijn ligt met de veelbesproken 'bankierseed' maar dan op maat gemaakt voor RABO nl. de 'Coöperatieve Bankierseed'. Een eed waarin alle bestuurlijk betrokkenen, alle leidinggevenden, feitelijke alle RABObankiers hun persoonlijk Commitment afgeven aan de reorganisatie. Dan & misschien alleen dan, zal de Coöperatie in zijn huidige vorm kunnen blijven bestaan....

Let wel: ik wil later niet verantwoordelijk worden gehouden voor een bankrun: de RABObank zal als 'bank' ongetwijfeld blijven bestaan. Gaat de bank niet op in een groter geheel (NB; wat te denken van VIRGINbank als geschikte kandidaat?), dan nemen wij belastingbetalers 'm wel over..... Nee de berichten in Het FD laten zien dat er niet alleen frictie is tussen de Topbestuurders maar dat er, ernstiger nog, onvrede is onder de leden van deze Coöperatie. Zo lijkt niet ieder lid c.q. klant bereid te zijn de door De Nederlandsche Bank verplichte legitimatie te tonen. De lokale RABObanken die deze leden vertegenwoordigen tonen zich vervolgens nauwelijks bereid de 'veldwachtersrol' op te nemen.

DNB zet Rabobank onder druk, meldt Het FD. De vraag is nu of DNB wil wachten op een eerste, door de leden van een lokale bank, aan te spannen rechtszaak tegen het beleid van RABObank Nederland? Uniek wellicht zo'n rechtszaak, maar niet onmogelijk. De rechten van een lid zijn groter dan die van een aandeelhouder & organisaties met aandeelhouders weten inmiddels wat activistische aandeelhouders allemaal voor elkaar kunnen krijgen.....

Omdat de uitkomst van zo'n rechtszaak volkomen onzeker is, zou voor DNB een 'mooi moment' van ingrijpen kunnen zijn de in juni a.s. bestuurswisseling van Koopmans naar de nieuwe President-commissaris Wout Dekker. Maar, zoals Het FD concludeert: "Als DNB het toezicht geheel naar zich toe zou trekken — de afzonderlijke 136 lokale banken komen dan rechtstreeks onder controle van DNB — dan zou dit de coöperatieve structuur in de kern aantasten." Inderdaad & wie had dat enkele jaren geleden verwacht?

Wat speelt er zoal binnen RABObank op de korte termijn:

'Tel daarbij op' dat de ECB momenteel hypernerveus is & wij inmiddels bekend zijn met de Dijsselbloemdoctrine, dan vormt ingrijpen in de coöperatieve structuur van deze bank geen 'black swan' meer. Jammer want met het oorspronkelijke gedachtegoed van F.W. Raiffeisen was zeker niets mis, het is het gebrek aan Commitment wat hem nu de das om lijkt te doen.

Maar wat hierbij nog het meest opvallend is, en waarom er geen sprake kan zijn van commitment, dat is dat ruim 50.000 bekwame mannen en vrouwen niet in staat lijken hun organisatie in de juiste beweging te krijgen. Daarbij heeft de organisatie de afgelopen tijd ook nog eens tientallen miljoenen, mogelijk zelfs honderd(en) miljoen(en) besteedt aan externe opleiding & extern advies met dit als mager resultaat. Mocht de Coöperatie nu als rechtsvorm omvallen, dan laat dat na alle eerdere mislukkingen tegelijkertijd het failliet zien van trainend & adviserend Nederland......

===============

290413

Het FD komt vandaag met een nieuwe serie artikelen over RABOBANK met als leidend artikel 'Hoofdpijndossiers eisen nieuw slachtoffer in top Rabobank'. Het 'slachtoffer' is bestuurder Rik op den Brouw, zijn geplande promotie gaat niet door.

De artikelen laten ook zien dat 2 v/m DNB werknemers, & nu toezichthouders binnen de Audit Rabobank Groep, zich stevig opstellen in de naleving van de toezichtsregels (zie hiervoor). Op zich een begrijpelijke actie maar je vraagt je dan ook af: waar ligt hun  loyaliteit, bij de huidige of bij de vorige werkgever? ('Paard van Troje'?)

Tot slot blijkt nog dat de Top van RABO een volledig mannenbolwerk dreigt te worden. Mogelijk dat enige diversiteit hier helpt, in deze risico- & verandervolle tijden......

Bron: Het Financieele Dagblad.

020513

Met alles wat het Bestuur van RABO nu al 'voor de kiezen krijgt' komt er een ander fenomeen bij: na 'branchevreemde' organisaties als APPLE & VIRGIN betreedt nu ook GOOGLE de markt van de financiële dienstverlening. Het FD meldt vandaag: Google investeert in financieel bedrijf.

Wat deze organisaties 'voor' hebben dat is de inzet van nieuwe media én, mede daardoor, een sterke klantfocus. Het wordt interessant, nadat er decennialang nauwelijks iets gebeurde in deze industrie lijkt er nu Verandering op te komen.

(NB; in hun memo P2P Lending – A Threat to Traditional Players deed o.m. het Indiase INFOSYS hierover al een voorspelling)

070513

Aan het aantal semi-kritische artikelen over RABOBANK wordt er vandaag één toegevoegd. In Het FD lezen we "Alomtegenwoordige Rabobank heeft te veel overgewicht en daarmee te hoge kosten." Kort gezegd: het coöperatieve organisatiemodel wordt aangeprezen als oplossing voor de huidige crisis, toch laat RABOBANK zien dat een organisatie ook te log kan worden om als effectieve Coöperatie nog voldoende uit de verf te kunnen komen. De slagkracht lijkt door omvang & overlegstructuur volledig verloren te gaan onder de hectiek van maatschappelijke ontwikkelingen.

110513

Er blijven artikelen verschijnen gerelateerd aan de uitdagingen van de RABOBANK. Zo schrijft Het FD redacteur Pieter Couwenbergh vandaag in zijn 'Board Room Column': "In goede tijden verloopt de communicatie tussen Utrecht en de lokale banken soepel en heeft de eerste ruimte voor expansie, bijvoorbeeld in het buitenland. Gaat het minder, dan hebben lokale banken weinig trek in mogelijk riskante projecten over de grenzen. Juist daar waar de groei zit en het extra geld wordt verdiend.

Het is een spanning waar Friedrich Raiffeisen in zijn tijd al op wees: coöperatieve banken moeten klein blijven zodat de leden elkaar in de gaten kunnen houden.Tenzij formele controles worden ingebouwd en geaccepteerd."

Bron: 'Minder coöperatief'.

250513

Rabobank krimpt nog verder in meldt de NOS. "De bank zegt dat het aantal kantoren wordt teruggebracht van 800 naar minder dan 500. Bij de presentatie van de jaarcijfers eind februari kondigde topman Piet Moerland al aan dat er 6000 banen zouden verdwijnen, maar dat worden er zeker meer. Van de huidige 28.000 arbeidsplaatsen zullen er in 2016 zo'n 20.000 over zijn." Let wel: we zijn 'pas' 3 maanden na de hiervoor genoemde presentatie. Wat betekent dit voor het uiteindelijke resultaat over 3 jaar? Toch A Black Swan?

Overigens, onduidelijk is bij welke eenheden de reductie plaatsvindt ook omdat er bij RABO (veel) meer mensen in dienst zijn nl. eind 2012 60.000 (i.p.v. 28m)......

Lees ook de 2 1/2 jr. 'oude' entry Verbazingwekkend: Bank heeft echt niet in de gaten dat Tijden zijn Veranderd…..

200613

Na alle hectiek van de laatste tijd was dit bericht, dat vandaag verschijnt in Het FD, te verwachten: ‘We gaan naar één Rabobank en minder tolerantie naar elkaar’. Hoewel de vraag is of dit 'zonder slag of stoot' zal (kunnen) gebeuren.....

210613

Scheidend president-commissaris Lense Koopmans merkt bij zijn afscheidsrede voor de RABObank directies op dat "Elke consultant die je loslaat op een lokale RABObank 15% van de kosten weet te schrappen."

Een mooie opmerking, althans niet voor iedereen (....), maar ook een opmerking die slechts gedeeltelijk waar is want:

  • relatief veel consultants c.q. consultancy kantoren lijken de eigen kosten nauwelijks op orde c.q. de eigen organisatie in de hand te hebben;
  • voor de persoonlijke consultancy praktijk is het me, inderdaad o.i.v. de 'crisis', gelukt meer dan 15% te besparen & mij lijkt (Nb; ook op basis van mijn RABO-ervaring ....), dat er bij een gemiddeld RABO kantoor ook meer dan 15% te besparen is c.q. zal zijn.

Al met al een mooie uitdaging dat "VISIE 2016: Rabobank zet vol in op virtualisering", dat vraagt dan om een 'virtual business consultant'!     ;-)

Bron: Het Financieele Dagblad Bron: Het Financieele Dagblad

300613

Het FD komt met een interessant commentaar in Wie luistert nog naar Moerland? Na Peter Voser van SHELL kondigde deze week ook RABO's Piet Moerland vroegtijdig zijn vertrek aan. FD journalist Pieter Couwenbergh merkt daarover op: "Als je zegt weg te gaan, ben je weg.".

Mijn ervaring met vertrekkend collegae leert me i.i.g. dat men op z'n minst 'mentaal al vertrokken is'. Men zit al direct 'in' de nieuwe baan, zo gezegd, of 'op' de nieuwe boot..... & Als jij al bent 'vertrokken', geen 100% commitment meer toont, wie luistert er dan nog naar je? Mee eens dus.

Couwenbergh vraagt zich af wat de kans is dat Moerland nog eerder vertrekt & hoe DNB reageert als er voor RABO in de komende periode nog meer klappen vallen zoals vanuit de Libor-affaire. Dan kun je het bij dit soort organisaties inderdaad niet af met een gedecimeerd, minder gecommitteerd Bestuur.

100813

"Dertien van de 136 lokale banken van de Rabobank komen onder streng toezicht van het hoofdkantoor in Utrecht te staan omdat ze de financiën of administratie niet op orde hebben." melden de media vandaag. In het NOS Journaal vraagt de journalist aan een woordvoerder van RABObank of deze 13 lokale banken, zoals andere banken die in problemen kwamen, niet onder toezicht van DNB dient te worden geplaatst? Een begrijpelijke vraag.....

Overigens, NOS achterhaalde dat naast deze 13 lokale banken er ook nog 30 zijn die 'onder een lichtere vorm van curatele staan'.

160813

'Rabobank krijgt de volle laag' meldt NU.nl. Men interviewde Jaap Koelewijn, professor corporate finance van de businessuniversiteit Nyenrode. Koelewijn's reactie op de berichtgeving van vorig weekeinde (zie hiervoor): "Zonder slag of stoot zullen de ingrepen van bovenaf niet gaan omdat de Rabobank een coöperatie is van zelfstandige banken, waar de ruim twee miljoen leden de baas zijn." Inderdaad.....

 240913

Vandaag is RABObank 2x in het nieuws:

  • 'Queeste Wout Dekker naar andere bestuurders' meldt Het FD. RABObank kent de nodige bestuursperikelen. 'Net' 100 dagen in dienst mag president-commissaris Wout Dekker het RABO-Bestuur nieuw leven in blazen. Wat hieruit (ook) blijkt dat is het gebrek aan talent- en management-development binnen de RABO-organisatie....
  • 'Rechtszaak tegen Rabo over Libor-fraude' meldt BNR n.a.v. berichten uit New York. 'Rabobank en 12 andere banken worden door een Amerikaanse toezichthouder aangeklaagd vanwege betrokkenheid bij de fraude met het interbancaire rentetarief Libor.'

Het zijn mooie (sic.) uitdagingen voor top-bestuurder Dekker....

181013

"En wat als Morele Plicht?" vroeg één van de volgers van mijn tweets zich af nadat ik daar gisteren het bericht deelde 'Rabo-top raakt zijn bonus kwijt' & daarbij opmerkte "Als het gebeurt oiv tegenvallende prestaties, dan is dit te begrijpen."

Inderdaad, als je de vraag 'of het weigeren van een bonus een morele plicht is?' toepast op de Coöperatieve(!) RABObank, dan past 'bonus' c.q. overdadige beloning inderdaad niet bij de ideeën van Friedrich Wilhelm. Het afschaffen van de bonus komt in dat licht 'iets' te laat....

Het Financieele Dagblad stelt vanochtend in een aanvullend bericht 'Afschaffen bonus goed voor gebutst imago'. Gezien voorgaande reactie, is dat dus nog maar de vraag(?).

191113

De nasleep van de LIBOR affaire leidt nu toch tot het vertrek van bestuurder Sipko Schat. De bestuurslaag van RABO raakt leeg dat terwijl er opmerkelijk genoeg niet direct opvolgers klaar staan anders dan een enkele 'interim-paus'; van een multinational (wat RABO ook is) zou je toch beter mogen verwachten.

Het bericht dat Het Financieele Dagblad vandaag plaatst is dan ook veelzeggend: Met vertrek van Schat is geest uit de fles bij RABO. Wellicht dat men nu in de burelen van DNB niet écht vrolijk meer is, ook niet over RABO.....

270314

Nu wordt v/m SER voorzitter Wiebe Draijer de nieuwe Topman van RABObank. Draijer heeft zijn succes behaald als McKinseyiaan en bestuurder maar is daarmee nog geen bankier. M.n. de Coöperatieve uitdaging lijkt daarmee zijn belangrijkste taak te worden; daarvoor is 'iets' te zeggen. Hoe dan ook is zijn nieuwe functie een Tour de Force. In het FD van vandaag heeft Nyenrodiaan Marcel Pheijffer nog enkele tips voor Draijer.

Bron: FD.nl Bron: FD.nl

 200515

'Want we vergaderen wat af in deze organisatie. De bureaucratie bij de Rabobank is echt uit de hand gelopen, daar moet echt paal en perk aan worden gesteld.' aldus RABO topman Rien Nagel. Nagel wordt geciteerd in de Follow the Money entry 'Het definitieve einde van de coöperatie Rabobank?'.

Regelgeving van overheden en toezichthouders maar ook de trage wijze waarop de organisatie in staat is te veranderen, kan leiden tot een nieuw organisatiemodel. Het is nu wachten op de uitvoering hiervan......

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Jaarlijks Onderzoek laat zien: Accreditatie als Investor in People draagt bij aan Klanttevredenheid, Inzetbaarheid van Medewerkers, Verhoging Omzet. | Willem Scheepers, Investors in People Registered Specialist, MOOC tutor & Virtual Business Consultan
[...] het resultaat m.n. te danken is? COMMITMENT van de leden van de organisatie aan de cyclische principes van het IiP-Model. Dat cyclisch denken [...]
Het LIBORschandaal, een chronologie. - ManagementPro
[...] door Het FD in de openbaarheid gebrachte onenigheid binnen het Bestuur van de RABObank, maakt een oplossing van dit probleem, laat staan het voor een volgende keer voorkomen ervan (nb; [...]