DSB: (toch) een uit de hand gelopen hobby.

'Wanneer men de vraag stelt naar de oorzaak van de ondergang van DSB, is die vraag niet eenduidig te beantwoorden. Er zijn vele factoren geweest die daaraan hebben bijgedragen.' Voor deze conclusie over de neergang van het ooit fenomenale DSB staat ons vanaf vandaag een 348 pagina's dik rapport ter beschikking; een beetje magertjes, die conclusie.

Helaas levert het rapport geen pittige mails op tussen Scheringa, Van Goor & consorten. Ook lezen we geen persoonlijke ontboezemingen van Bos & Wellink. Da's jammer, dat doen ze in de VS toch anders.

Eigenlijk was iedereen in dit spel fout:

'Zonder de kredietcrisis en zonder de oproep van Lakeman was DSB Bank niet op dezelfde wijze ten onder gegaan.'

'De Commissie meent dat DNB de gebreken in de opzet van DSB bij de vergunningverlening onvoldoende heeft onderkend.' Op dat moment scheen de economische zon blijkbaar nog volop.

'De AFM had bovendien bij DNB steviger kunnen aandringen op ingrijpen in de governance van DSB.'

'De Commissie is van mening dat de kern van de problematiek bij DSB was gelegen in de eenzijdige en weinig professionele wijze waarop de bank werd geleid en het beleid werd vormgegeven.'

Feitelijk kun je bij een snelle blik in het rapport concluderen dat het DSB imperium voor Dirk Scheringa een uit de hand gelopen hobby was geworden. Echter zijn aansprekende voorkomen met als handelsmerk de bekende geitewollensokken dienden als prettige bliksemafleider voor al te kritische weerklank uit zijn directe & indirecte omgeving; niet al te serieus worden genomen dus..... 'Het kan verkeren.'

Wellicht de volgende keer eerst maar eens een stresstest afnemen?

Bookmark and Share

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>