De VVD heeft een nieuwe Thorbecke als voorzitter nodig

In de 21ste eeuw hebben we het Industriële Tijdperk achter ons gelaten en zijn we het Kennis – en Innovatietijdperk binnengetreden. Fundamentele maatschappelijke veranderingen zoals we nu meemaken, zijn een gevolg van deze overgang maar komen niet vaak voor.

Een vergelijkbare omwenteling vond maar liefst 165 jaar geleden plaats. Een omwenteling waarin Dr.Mr.J.R.Thorbecke een eminente rol  heeft gehad. Thorbecke is de meest geslaagde staatkundige hervormer uit de Nederlandse geschiedenis. Zijn hervormingen kwamen als een soort springvloed over de bevolking. Met name de jongeren van die tijd begroetten ze met grote geestdrift.

Zeer aansprekend in Thorbecke is zijn organische liberalisme: het is ingebed in de historische ontwikkeling en verankerd in de samenhang van de maatschappij. Daardoor is het liberalisme niet statisch, maar dynamisch en tijdloos.

Als tenminste de combinatie van denken en  doen kenmerkend blijft. Omdat dit onvoldoende het geval is geweest, differentieert het liberalisme momenteel. Er is een steeds uitdijende kloof tussen burgers en overheid/politiek ontstaan. De diepere oorzaak van die kloof ligt in het gegeven dat de burger wel is geëvolueerd, maar vaak nog steeds wordt behandeld als de kiezer uit de verzuilde samenleving van vroeger.

Het huidige electoraat is evenwel totaal anders dan het electoraat van 50 jaar geleden. De moderne kiezer:

  • is beduidend hoger opgeleid en heeft veel meer informatiebronnen tot zijn beschikking;
  • heeft geen automatisch en blind vertrouwen in de leider van een politieke partij;
  • is meerdimensionaal in zijn overtuigingen en voorkeuren. Hij leest bijvoorbeeld De Telegraaf, is lid van de KRO en stemt SP;
  • is veel minder voorspelbaar in zijn opvattingen over belangrijke politieke kwesties. Een willekeurige kiezer kan op het ene onderwerp een standpunt innemen dat overeenkomt met dat van de SP en op het andere onderwerp met dat van de VVD.

Hoewel de politieke machthebbers langzamerhand beseffen dat de kloof tussen burger en politiek groter is geworden, onderkennen ze het structurele aspect eraan niet. Zij denken dat als ze hun zaakjes maar beter uitleggen, de burger het op den duur wel zal gaan begrijpen. Of dat de burger slechts tijdelijk ontstemd is, maar op den duur wel weer positiever wordt.

De veranderingen waarmee ook de VVD heeft te maken zijn  fundamenteel en genereren bedreigingen, maar ook  nieuwe kansen. Om het volle profijt van die nieuwe kansen  te kunnen realiseren moet de VVD als bestuursvoorzitter  een nieuwe Thorbecke kiezen.

Dat vraagt een voorselectie van drie personen  op grond van een adequate  profielschets. Vervolgens moeten de VVD leden daaruit de definitieve keuze voor het voorzitterschap van de VVD  kunnen maken.  Er is binnen de politiek geen eensluidend beeld van de toekomst van Nederland, terwijl dat nu juist zo hard nodig is. Het beeld is te veel versplinterd over veel belangengroepen. Die hebben wellicht allemaal wel een eigen visie,  maar van een gezamenlijke geïntegreerde visie met een aansprekend perspectief is geen sprake.

Hier ligt een enorme kans, uitdaging en opdracht voor de nieuwe voorzitter van de VVD.  Elke goede voorzitter wil in deze situatie alleen gekozen worden als hij de noodzakelijke draagkracht krijgt. Daarom is de directe betrokkenheid van alle VVD leden  inzake de benoeming van nieuwe VVD voorzitter een absolute voorwaarde.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>