Danscoaching bij persoonlijke ontwikkeling.

In mijn vorige entry heb ik een korte introductie gegeven over systemisch coachen bij persoonlijke ontwikkeling. Een andere methodiek die ik bij persoonlijke ontwikkeling toepas is danscoaching. Bij danscoaching met vrouwengroepen werk ik specifiek met oriëntaalse buikdans.

Vooral in westerse culturen zijn we geneigd om te veel in ons hoofd te ‘zitten’ en te weinig in ons lichaam te ‘voelen’. Om de balans tussen het denken en het voelen meer in evenwicht te brengen gebruik ik basisbewegingen uit de oriëntaalse buikdans. Door zowel de individuele dansbewegingen als het gezamenlijk ritmisch bewegen komen vrouwen weer in hun eigen, authentieke kracht. Door de aandacht te richten op ademhaling en het uitvoeren van isolatie bewegingen worden de deelnemers zich bewust van hun eigen lichaam.
De bewegingen zijn eenvoudig aan te leren. Het op muziek (gelijktijdig) uitvoeren van deze bewegingen vraagt echter veel aandacht en concentratie van de deelnemers. Op deze momenten is er geen plaats meer voor de dagelijkse zorgen. Zodra de vrouwen in hun lichaam (gevoel) ‘geland’ zijn kunnen zij verder werken aan hun persoonlijk leiderschap.

Vaak hoor ik van (potentiële) opdrachtgevers dat oriëntaalse buikdans niet voor de veelal westers georiënteerde doelgroep geschikt zou zijn. Oriëntaalse buikdans is echter geschikt voor jonge, oude, dunne, dikke, kleine en grote vrouwen en mannen ongeacht hun culturele achtergrond.
Kreitner & Kinicki hebben in Organizational Behavior (1995) de primaire en secundaire aspecten van diversiteit in kaart gebracht. Beredeneerd vanuit het kader diversiteit gaat het bij oriëntaalse buikdans niet alleen om verschillen in culturele achtergrond. De oriëntaalse buikdansworkshop is ook geschikt om deelnemers meer inzicht te geven in de primaire aspecten van diversiteit zoals verschil in sekse, leeftijd en fysieke gesteldheid.

Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar fysieke gesteldheid blijkt dat mensen met obesitas en/of anorexia nervosa verreweg de meeste dansbewegingen kunnen uitvoeren. Zij hebben hier veel plezier en profijt van. Dansbewegingen van korte en lange mensen zien er anders uit, maar vormen door de ritmisch gelijke bewegingen binnen de oriëntaalse buikdans wel een eenheid. De deelnemers leren onderlinge lichamelijke verschillen te respecteren en hun eigen fysieke beperkingen te accepteren. Ditzelfde geldt voor deelnemers met diversiteit in leeftijd.

Danscoaching is erop gericht om iedere vrouw handvatten te bieden om haar eigen persoonlijk leiderschap (verder) te ontwikkelen. Dit kan via de weg van kracht en souplesse in het lichaam of in het kader van diversiteitsmanagement.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Danscoaching als interventie bij teamontwikkeling. - ManagementPro
[...] Danscoaching bij persoonlijke ontwikkeling. [...]