Bankiersbonus? OK, maar dan Skin in the Game!

De huidige voorstellen voor nieuwe, wereldwijde bankenregels - Basel 4 - zullen leiden tot hogere prijzen van bancaire producten, als zij daadwerkelijk worden ingevoerd. Aldus financieel bestuurder Bas Brouwers van Rabobank in Het Financieele Dagblad. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat Nederland af moet van het bonusplafond van 20% voor financiële instellingen. "Hogere bankiersbonus leidt tot meer banen!", aldus VNO-NCW voorzitter Hans de Boer. & Dat in een sector die midden in de massaontslagen zit.

Dit lijkt op 'van tweeën één': je legt je lasten bij de klanten maar de voordelen stop je in je eigen zak. Welk persoonlijk risico loopt hier de bankier? Waar is hier 'skin in the game?'.

'Skin in the Game' of wel je eigen huid (en haar) in zetten bij de beslissingen die je neemt. Gaat het goed, heb je geluk. Veel geluk zelfs, als de bonus significant is. Loopt het mis, heb je pech. Pech niet alleen omdat je een potentiële bonus misloopt maar ook omdat je persoonlijk kan worden aangesproken op het verlies, de kosten, die jij veroorzaakte. Noem het ondernemerschap.

De zgn. Basel richtlijnen zijn opgesteld om de risico's die banken aangaan, risico's die mogelijk grote gevolgen kunnen hebben voor de samenleving (remember 09/08), tot een minimum te beperken. 'Basel geeft banken richtlijnen om vast te stellen hoeveel kapitaal zij minimaal opzij moeten zetten, om onverwachte verliezen op te vangen.' aldus de Bank for International Settlements.

Vooral de hypothecair gedekte leningen die Brouwers' RABOBANK in het verleden in ruime mate heeft verstrekt, voelen nu als de oorzaak van de kosten waarmee RABO 'dankzij' Basel 4 wordt geconfronteerd. Daarentegen merkt Brouwers op "Mocht Basel worden ingevoerd dan zal het waarschijnlijk pas tegen 2027 volledig zijn ingevoerd. Waarom zou je kernactiviteiten als hypotheken verkopen als ze er in de komende tien jaar toch uitlopen, ook door vroege aflossing? Je geeft winstcapaciteit weg." En aan winst maken hangt, je raadt het al, de hoogte van je bonus af. Dat mag dan in de ogen van betrokkenen tegen die tijd idd meer zijn dan de huidige 20% max. Aan de andere kant: de bankiers van RABO e.a. banken zijn het hypothecair risico decennialang willens en wetens aangegaan: 'commercieel interessant => winst => bonus!'; toen ook al.

Op de één of andere manier gaat de door VNO NCW aangezwengelde bankiersbonus discussie daarmee toch iets verder dan 'sec.' het aantrekken van 17.000 potentiële werknemers binnen de financiële sector. Banen die NL alleen kan creëren door de, m.n. vanwege de BREXIT uit London afkomstige, bankiers een bonus-worst voor de neus te houden.....

Toch opmerkelijk dat NL 17.000 nieuwe bankiers nodig heeft terwijl er de afgelopen jaren tienduizenden zijn ontslagen. Die hadden blijkbaar geen bonus-talent. Ook opmerkelijk is dat terwijl GOLDMAN SACHS, binnen het bankenlandschap toch niet de minste speler, hun jarenlang van-een-bonus-voorziene bankiers in rap tempo vervangt door kunstmatige intelligentie, de concurrentie denkt dat men nog steeds mensen nodig heeft.

Maar dat terzijde: 'skin in the game'!

Volgens de economische historie is Warren Buffet de man die dit begrip de wereld in bracht. 'Superbelegger' Buffet die deze week opnieuw 3 miljard overmaakte naar de goede doelen organisatie van Melinda & Bill Gates. Nassim Nicholas Taleb, de man achter de invloedrijke 'Zwarte Zwaan' filosofie, is degene die vervolgens skin in the game meer nadrukkelijk naar voren bracht en brengt: Skin In the Game, The Thrills and Logic of Risk Taking (SITG).

In bijgaande YT geeft Taleb enkele voorbeelden hoe SITG wordt toegepast. De vroegste voorbeelden stammen uit de 'CODEX HAMMURABI', 1780 v. Chr, zoals de aannemer die een huis bouwde dat instortte, wat mensenlevens kostte. De aannemer ontkwam vervolgens niet aan het lot van de bewoners: 'dood door schuld'. In Brazilië wil men de vliegwaardige kwaliteit van helikopters verbeteren. Vanaf het moment dat men besloot de ingenieurs die aan de bouw bijdragen, periodiek en ad random met een nieuwe helikopter de lucht in te sturen, is de kwaliteit met stappen omhoog gegaan.

In de Nieuwsuur uitzending eind vorige week stelt President van de Nederlandsche Bank Klaas Knot dat 'de discussie over bonussen iets emotielozer gevoerd moet worden.' Wat blijkt nl.: "Niets staat banken in de weg, onder Europese regelgeving, om voor hun juridische zetel buiten Nederland te kiezen. Maar vanuit daar kunnen ze wel een bijkantoor in Nederland openen waardoor bankiers alsnog hier terechtkomen. Maar ze vallen dan wel onder de buitenlandse bonuswetgeving."

Ook in zo'n geval zou het bankiers sieren het voorbeeld van Warren Buffet te volgen door hun 'huid en haar in te zetten in het spel dat zij spelen om de gemeenschap vooruit te laten komen'. Trendsetten.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>