Channels

De organisatie van de gemiddelde organisatie is gebaseerd op een hierarchisch systeem zoals ooit door de Romeinen is bedacht. Er is 1 man aan de top, daaronder heeft hij zijn staf geordend zoals de organisatie is geordend en de volgende stap is vaak een manager van een afdeling, die naarmate de grootte van de afdeling nog managers onder zich heeft. Vaak zitten er in grote organisaties 5 tot 6 lagen management tussen zeg maar de topman en de medewerker. Beide zulen elkaar nooit zien of ontmoeten en hun relatie is puur gebaseerd op de grote hierarchische structuur. Om maar te spreken met een grote verzekeringsgigang: kan dat nou niet anders?
Als men daarover een beetje doordenkt kan men ook andere structuren bedenken. Het bedrijf zal men eerst moeten opdelen in twee delen. Het eerste deel is een stuk management dat zich alleen en al bezighoudt met het sturen en beheren van het bedrijf. Zij zijn verantwoordelijk voor de regie. Niet de produkten of dienstverlening, alleen maar regie. Dat uit zich in kostenbeheersing, aankopen andere bedrijven, marketing, organisatie indeling en uiteindelijk dus alleen eindverantwoordelijk voor sturing van het bedrijf.
In de tweede laag worden er alleen verantwoordelijkheden afgelegd ten aanz ien van het produkt. Hierin zijn twee management lagen nodig, de zogenaamde produkt laat. Deze managers zijn verantwoordelijk voor het te leveren produkt of dienst. Zij bepalen wat er geleverd gaat worden en hoe het geleverd gaat worden.
daarnaast heeft elke medewerker een manager nodig. Deze manager heeft alleen nog maar people management taken. Hij zal zich niet bezighouden met het produkt maar alleen met het personeel. Aangezien deze manager de enige is die contact heeft met de medewerker zal hij ook een schakel moeten zijn tussen produktmanager en medewerker. Echter is hij alleen de schakel, en zal alleen contact met de produktmanager en de medewerker leggen als hij merkt dat de medewerker een verbetering ziet.
Door het opzetten van zo een lagen structuur zullen er minder managers nodig zijn en alleen managers die een toegevoegde waarde aan het proces of het bedrijf leveren. Weg met het zgn spreadsheet management, maar weer inhoudelijk bezig zijn in een menswaardige organisatie.

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x