Leidinggevende maakt self-fulfilling prophecy waar

Actueel

Medewerkers kunnen boven zichzelf uitstijgen, enkel en alleen omdat hun leidinggevenden hen aanmerken als high-potentials en dus veel aandacht en energie in hen investeren. Een mooie vorm van self-fulfilling prophecy. Maar de keerzijde van dit mechanisme is minder mooi: een manager die lage verwachtingen heeft van een medewerker spant zich minder in om hem of haar te stimuleren, met als gevolg tegenvallende prestaties. Gelukkig kán dit worden voorkomen als alle betrokken partijen zich daarvoor inzetten.

Medewerkers kunnen hun chef concreet vragen hoe hij tegen hen aankijkt: welke positie verwacht hij dat ze op korte of lange termijn in de organisatie in gaan nemen? Strookt dit beeld niet met de eigen verwachtingen en ambities, dan zijn er drie mogelijkheden: proberen de visie van de baas b...

Meer over Betrokkenheid, commitment