Channels

Hoe maak je gebruik van de kennis en ervaring die al in
de organisatie aanwezig is, om te leren voor de toekomst?

In een learning history wordt het collectieve geheugen van belangrijke periodes uit de historie van het bedrijf opgetekend. Vergelijk het met een groep vrienden die om het kampvuur zitten en ieder een deel van het verhaal vertellen. De verschillende verhalen worden vastgelegd en blijven naast elkaar bestaan. Dit zijn de ooggetuigenverslagen van degenen die aanwezig waren bij die gebeurtenissen. Het mooie van deze methodiek is dat er geen overeenstemming hoeft te zijn over wat er precies gebeurde en wat de betekenis daarvan was, maar iedere stem wordt gehoord en wordt recht gedaan.

Vervolgens wordt door de learning historians een document samengesteld op basis van de aangeleverde verhalen. Dit document kent een indeling van twee kolommen, waarbij de grootste kolom aan de rechterzijde de ooggetuigenverslagen bevat, in de vorm van letterlijke citaten. De linkerkolom bevat analytisch commentaar en provocerende vragen om de discussie en dialoog aan te moedigen. Deze kolom wordt door de learning historians geschreven.

Lees ook:

Is jouw team uitgeblust?

Als het document gereed is kunnen mensen in de organisatie elkaar ontmoeten om een of meer onderdelen van het document te bespreken. Zij kiezen dan die onderdelen, die voor hen relevant zijn.

De waarde van de learning history zit niet zozeer in het document als wel in het proces dat eromheen is gebouwd: de gesprekken in de organisatie, waarin mensen gemeenschappelijke betekenis creëren, een diepgaander begrip krijgen en bespreken welke effectieve acties ondernomen kunnen worden.

“Men is op ieder tijdstip tegelijkertijd historicus, analyticus van de eigen tijd en profeet. Deze rollen zijn niet van elkaar gescheiden.” (Robert Greenleaf)

ArrayWat is de kracht van de learning history?
1. ontstaan van vertrouwen. Doordat het document (letterlijke) uitspraken bevat van allerlei betrokkenen, wordt zichtbaar dat de verschillende opvattingen en perspectieven gerespecteerd en gehoord/gezien zijn. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor gemeenschappelijk leren.

2. moeilijk bespreekbare zaken worden bespreekbaar. De opbouw van het document (geanonimiseerde uitspraken in de rechterkolom en aanmoedigend commentaar in de linkerkolom) legt de basis voor opener gesprekken over moeilijke onderwerpen.

3. kennis van een deel van de organisatie wordt gedeeld met andere delen van de organisatie. In plaats van het kopiëren van de ‘lessons learned’ van anderen kunnen de lezers van de learning history deze lessen vertalen naar hun eigen situatie.

Array4. Er ontstaat generaliseerbare kennis over management. De learning history is weliswaar gebaseerd op het analyseren van één (reeks) gebeurtenis(sen), maar de lessen die eruit getrokken kunnen worden, hebben vaak een veel bredere geldigheid.

Wanneer is de learning history toe te passen?
De learning history is een fascinerende manier om gebruik te maken van de kennis en ervaring die in de organisatie aanwezig is. De toepassingsmogelijkheden zijn zeer uitgebreid, zoals:
• bij de start van een veranderingsproces om aan te sluiten bij de kracht en sterkte van de organisatie en die te benutten voor de toekomst
• om te onderzoeken hoe de ervaring van een succesvolle afdeling/business unit/vestiging door andere bedrijfsonderdelen gebruikt zou kunnen worden
• ter gelegenheid van een jubileum om de historie te documenteren en tot onderwerp van gesprek te maken voor de toekomst

Play to Change
Ronald van Domburg
www.playtochange.com

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x