De Intimidatie-maatschappij

De ondergang van DSB geeft in kort bestek een uitstekend beeld van wat er In Nederland en de wereld werkelijk aan de hand is. Scheringa cum suis sloten woekerpolissen af en hevelden miljoenen over van achteloze en machteloze consumenten naar de happy few aan de top van DSB onder het toeziende oog van De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Dit overhevelen van geld van de brede basis van de maatschappij naar een smalle toplaag is ook de basis en logica van het financiële wereldsysteem. Geen wonder dat DNB en AFM het gewoon lieten gebeuren. Op Internet zijn een aantal video-animaties te zien onder de titel "Money as Debt" die snel duidelijk maken dat het wereld geldsysteem een Ponzi-schema is dat zijn weerga niet kent.

In de kern werkt het systeem als volgt: een persoon of bedrijf gaat naar de bank en vraagt om een lening. De bank schrijft een lening uit door de cijfers van het gevraagde bedrag op een computer in te tikken en vervolgens over dit uit het niets geschapen geld rente te laten betalen door degene die leent. Dit is niet alleen kassa voor de bank, maar het geeft de bank ook totale macht en controle over de schuldenaar. Bovendien heeft de bank nu door schuld te creëren tegelijkertijd voldoende geld geschapen om nog meer geld te mogen uitlenen. Zo rolt de geld en schuldbal verder en het aldus geschapen Ponzi-schema doet verder zijn vuile werk op de automatische piloot. De toezichthouders van de Bank van Internationale betalingen in Basel (de directeur van DNB, Nout Wellink, behoort ook tot dit gezelschap) en andere internationale organisaties zorgen ervoor dat de spelregels gehandhaafd blijven en de heersende elite zijn gang kan blijven gaan.

Zoals elk Ponzi-schema stuit dit vampiermechanisme regelmatig op zijn grenzen en dan hebben we een kredietcrisis. Geweldig, wat een kans voor de dienstdoende machthebbers, inclusief Balkenende en Bos, om zich te profileren als redders in de nood. De grootbankiers worden gered met belastinggeld van de massa's dat opnieuw wordt overgeheveld van de brede basis van de maatschappij naar de smalle top van de bancaire elite die echt de dienst uitmaakt (systeembanken noemt men dat), ergo nog meer machtsconcentratie aan de top. De brave burgers, ondernemers en werklozen die ooit in betere tijden geld hebben geleend betalen het gelag en komen doordat de wereldeconomie op een lager pitje draait in betalingsproblemen. Voor dit deel van het controleweb is de financiële intimidatie-industrie van incassobureaus, rechters en deurwaarders in het leven geroepen. Voor hen, en de media die verslag doen van het zich ontrollende drama, breken nu gouden tijden aan. Een spervuur van gestandaardiseerde dreigbrieven wordt dagelijks door vele computers, bediend door gedachteloze zombies, uitgespuwd over Nederland en omstreken.

Opiniepeilingen geven inmiddels aan dat de burger elk geloof in de democratie al lang verloren heeft. Populistische partijen grijpen hun kans en springen in het gat in de markt en verwoorden de onvrede in krasse bewoordingen. De politiek verruwt heet het, een geweldige bliksemafleider, iedereen stort zich op het symptoom en niemand die nog vragen stelt over de oorzaken van alle ellende. Opnieuw rinkelt de kassa van de heersende elite want de moderne wereldwijde multimediale bedrijven varen wel bij het uitvergroten van negatieve emoties en het recyclen en aan elkaar knopen van oppervlakkigheden.

Ik schrijf deze column voor een andere elite, mijn eigen beroepsgroep, de organisatieadviseurs, coaches an trainers die zich dik laten betalen om als smeerolie van het dodelijke systeem te mogen functioneren.

Verdeel en heers, de Romeinen wisten het al! De demon-cratie als afgeleide van gulzige geldwolven is de moderne vorm van slavernij verzonnen door verdorven hogepriesters van de macht en totale controle.

Ie wie waai weg!

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Nexus
Jaques,

Vanzelfsprekend weer een duidelijk en helder stuk van jouw hand. Het is goed dit weer een keer te kunnen lezen maar dan door iemand anders zijn bril.

Voel je er iets voor dat dit stuk overgenomen wordt door www.argusoog.org ?

Groeten,


Nexus
stippel
Wat een fantastisch filmpje! Kan dat standaard worden bij alle economie-lessen op het middelbaar onderwijs? Ik kan me nog herinneren dat mijn economieleraar altijd heel boos werd als ik zei dat zijn vak gebaseerd was op het bakken van lucht...
Walther Ploos van Amstel
Lid sinds 2019
Geweldige clip! Geweldige bijdrage....
We (hebben het) laten gebeuren. En klaarblijkelijk nog elke dag.
hans
mijn dank is groot.j dank je wel.
Fimme Hornstra
Is er een alternatief? Wat is het alternatief?
Freddie
Hallo,
goed stuk over, De Intimidatie-maatschappij, erg goed zelfs.
Mijn vraag alleen aan jou is, kom met een alternatief. Zodat ik als , op dit vlak althans, iedere dag voor de gek gehouden burger, op de juiste manier mijn geld kan wegzetten en of gebruiken.

Met vriendelijke groet,
Freddie
Joost
Het hele systeem word alleen maar doorzichtiger, dank je wel voor het boeiende filmpje wat ik graag tijdens mijn lagere school periode had willen zien, was zeker niet de bedoeling?
ian
mooi geschreven en helaas waar;
voor onze vrienden die een alternatief willen zou ik zeggen dat het niet eenvoudig is er mee te komen, vooral omdat men dan over zeer grondige zaken moet gaan nadenken. Voorlopig is het belangrijk dat deze boodschap algemeen bekend en begrepen wordt.

Een andere zaak is, aan wie laten we het over, om een nieuw systeem te bedenken? En als die er in slagen? Wat dan? Wie zal het "toepassen" of waarschijnlijk "opleggen" etc?
Wat doen we met de mensen die het niet (kunnen, willen, durven) snappen? Wat wordt dat betere waardensysteem? Hoe verzekert men zich tegen misbruik? zal het verstandig en gewenst zijn er weer een machtsstructuur aan te koppelen? en in welke form? hoe kunnen we de machthebbers de ellende van machtsverlies besparen en tevens de "zwakkeren" een goed leven toelaten?

Ach, er komt geen einde aan... toch maar hetzelfde blijven doen dan?

groeten
angelo
Het alternatief is;
Een eigen kluis thuis beheren; vroeger hield men het geld in een oude sok onder het matras. I.v.m. brandgevaar of wat dan ook zou ik dat niet zo snel doen, maar een goede kluis in de kruipruimte o.i.d., is een goed en veilig alternatief.

Meer over Het spel om poen en prestige