Internationaal HRM onder de maat

Columns

Exporteren en internationaal ondernemen vergt een daarop toegesneden HRM-beleid. Veel Nederlandse ondernemingen blijken hiermee de nodige moeite te hebben. De nu reeds afkalvende exportpositie van het Nederlandse bedrijfsleven zal in toenemende mate onder druk komen te staan.

De leiding van een exporterende onderneming heeft doorgaans veel ervaring, maar de vraag die keer op keer gesteld zou moeten worden, wordt zelden gesteld. Namelijk, beschikt het management van dergelijke ondernemingen ook over de ‘juiste’ ervaring hoe met actuele en toekomstige internationale voetangels en klemmen omgegaan moet worden? Om kort te gaan: veel leidinggevenden blijken niet over de juiste ervaring te beschikken om de steeds lastiger internationale uitdagingen naar hun hand te zetten. De internationale omge...