Sociale innovatie en HRM: het is net als sex

Sociale innovatie lijkt een hype te worden, maar is het niet net als sex? Iedereen praat erover, (bijna) iedereen zegt het te doen, maar echte bevrediging is niet altijd het resultaat. Eigenlijk is het met HRM (Human Resources Management) een beetje van hetzelfde laken een pak. Sociale innovatie gaat verder dan alleen maar een leuk, verrassend of vernieuwend sociaal beleid. Sociale innovatie hoort, zo wordt gezegd, bij het Rijnlandse model, waarbij, in tegenstelling tot het Angelsaksische model winstmaximalisatie, macht en minachting voor de klant geen doel zijn. Medezeggenschap, Empowerment, continuïteit, mensen in hun waarde laten, gebruik maken van de geweldige kracht van mensen, zijn kernbegrippen. Omdat mensen, medewerkers, de kern zijn van de Hoog Rendement Organisatie (zie hierover een blog van mij op www.f-ektief.nl) is HRM, en dan met name strategisch HRM, de basis voor sociale innovatie.

Maar er is meer. De meeste bedrijven en organisaties zijn nog steeds georganiseerd volgens de principes van scientific management, een filosofie die ten tijde van de industriële revolutie is ontstaan, gebaseerd op taakverdeling en hiërarchie, duidelijk Angelsaksisch derhalve. Om echt sociaal te kunnen innoveren moet een ander paradigma van organiseren ontstaan. Organisaties, systemen en structuren moeten worden aangepast aan de kracht van mensen. Niet de organisatie, niet de functie, maar de talenten en competenties van mensen moet het uitgangspunt zijn.

Een concept voor deze organisaties is het K3 excellence model. K3 staat voor klanten, kosten en kwaliteit. De basis van het model bestaat uit empowerment en talentmanagement. Visie, missie, beleid, doelstellingen en strategie dragen samen met de externe wereld, werknemersverenigingen, supply chains en financiers de processen in de organisatie, met name het primaire proces. Het voert in het kader van dit blog te ver om daar diep op in te gaan, maar de ervaring heeft al geleerd dat door middel van dit model een Hoog Rendement Organisatie kan worden gemaakt waarin mensen optimaal functioneren en presteren.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Edwin Lambregts
Beste Ad,

Je neemt in dit artikel behoorlijk stevig stelling tegen de Angelsaksiche wijze van bedrijfsvoering en vóór HRM als basis voor sociale innovatie. De redenering dat de kracht van mensen erg belangrijk is en dat je deze kracht maximaal tot uitdrukking moet laten komen kan ik volgen. Je haalt in je artikel echter wel een paar dingen door elkaar.

Ten eerste zijn macht, winstmaximalisatie en minachting van de klant geen aangeboren kenmerken van een Angelsaksiche denkwijze. Ook bedrijven die zeggen dat ze op Rijnlandse leest zijn geschoeid streven naar winst en zijn niet automatisch klantgericht. Macht speelt in alle soorten en maten van organisaties een rol.

Ten tweede stel je dat HRM en concepten als empowerment erg belangrijk zijn. Je stelt ze tegenover scientific management, dat je opnieuw afschildert als Angelsaksisch. Juist HRM en empowerment zijn begrippen die vanuit de Angelsaksische wereld zijn overgewaaid. Als je dan toch de tegenstelling Rijnland vs. Angelsaksisch zou willen hanteren, spreek dan liever in termen van personeelsbeleid, sociaal beleid en zelforganisatie/sturing. De instrumentele benadering van mensen die van HRM (het woord zegt het al "human resources") uitgaat, heeft weinig uitstaan met wat puristen onder Rijnlands organiseren zouden verstaan. 

Aan het eind van je artikel noem je het K3 excellence model, met de belofte dat dit leidt tot een Hoog Rendement Organisatie zal leiden. Mij is nog niet duidelijk wat dit model inhoudt en wat je met Rendement bedoelt (gaat het, in Angelsaksiche termen, alleen om euro's?). Hoe verhoudt zich dit model met bijvoorbeeld de High Performance Organization van De Waal?

Groeten,

Edwin
 
Frans van der Reep
Lid sinds 2019
Mijn ervaring met het gebruik van woord empowerment is dat vooral grote ego's het daar over hebben. Er zit iets heel dubbels in dat woord namelijk dat je je impliciet jezelf verheft door de ander te empoweren: zelfverheffing en verkapt machtsvertoon door de ander power te geven.
Voor mij is dit geen woordenspel. Ik zie dat vaak zo gebeuren. Waar het denk ik om gaat is <em>ophouden met dysempoweren</em>. Dat zit denk ik veel meer in de buurt van de bedoeling van het woord. Dat is waar al die 'sociale innovatie' bewegingen bottomline over gaan dacht ik.
Hierbij twee teksten hierover.

<a href="http://www.inholland.nl/NR/rdonlyres/34EE9B90-9B51-454E-83BA-C661143F28EC/0/Getreadytogetreal.pdf" rel="nofollow">Get ready to get real, Incrowd</a>
<a href="http://www.inholland.nl/NR/rdonlyres/2C96A636-36E1-48F8-AC70-D1EAA289E06F/0/Vuistregelvoorsuccesvolinnoveren.pdf" rel="nofollow">Vuistregel voor succesvol innoveren, Overheid Innovatief</a>

Overigens begrijp ik niet al die verschillende rubrieken op deze site.  Het suggereert een soort specialisatie, andere onderwerpen terwijl het allemaal over het zelfde gaat. Wellicht een stukje sociale innovatie hier op de site toepassen en al die muren eens weghalen? Er is al genoeg fragmentatie op de wereld....

:)Frans