Peter F. Drucker: Innovation and Entrepreneurship (recensie)

Van Peter Drucker wordt wel gezegd dat hij zo'n beetje eigenhandig management als vakgebied heeft uitgevonden. Titels als "The practice of management", "Innovation and entrepreneurship", "Managing for the future" en "Management Challenges for the 21st century" zijn echte klassiekers geworden.  Hij heeft belangwekkende zaken te melden over innovatief organiseren.  Ondanks zijn wereldfaam ken ik vreemd genoeg maar weinig mensen die ook echt de boeken van Drucker hebben gelezen. Ik moet bekennen dat ik er tot voor kort één van was. Aangezien mederedacteur Richard Puyt en ondergetekende bezig zijn met de research voor ons innovatieboek over de tien grootste misverstanden over innovatie ben ik me gaan verdiepen in "Innovation and entrepreneurship", zijn klassieke werk uit 1985. Trouwens, klik hier als je wilt weten hoe je mee kunt doen aan ons boek!

In "Innovation and entrepreneurship" zet Drucker op kraakheldere en doordachte wijze zijn ideeën over ondernemerschap en innovatie uiteen. Het is verbazingwekkend hoe actueel dit boek nog steeds is, terwijl het bijna vijfentwintig jaar geleden is geschreven. De woorden "innovation" en "entrepreneurship" zijn anno 2009 onderdeel van het managementjargon geworden, maar dat was in de midden jaren tachtig nog niet zo. De vele cases die Drucker gebruikt om zijn zienswijze te illusteren zijn uiteraard wel wat gedateerd, maar niettemin leerzaam. Het boek leest daardoor vlot en de kernelementen komen telkens terug, zodat de essentie goed blijft hangen. Dit is kenmerkend voor de schrijfstijl van Peter F. Drucker.

Ondernemerschap gaat in de ogen van Drucker meer over gedrag dan over persoonlijke kwaliteit. Daarmee is ondernemerschap aan te leren. Een citaat: "... everyone who can face up to decision making can learn to be an entrepreneur and to behave entrepreneurially. Entrepreneurship, then, is behaviour rather than personal trait. And its foundation lies in concept and theory rather than in inituition." Innovatie is volgens Drucker wat de echte ondernemer onderscheid van de manager. "The entrepreneur upsets and disorganizes. As Joseph Schumpeter formulated it, his task is creative disctruction." Innovatie en ondernemerschap zijn daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze worden door Drucker onder één noemer gebracht.

Een ander belangrijk inzicht dat ik heb opgepakt uit het boek is dat innovatoren vooral inspelen op veranderingen die zich al aan het voltrekken zijn, en maar zelden zelf de bron zijn van die verandering. "Usually, they do not bring about the change themselves. But - and this defines the entrepreneur and entrepreneurship - entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity." Daar waar anderen verandering zien als bedreiging voor de status quo en hun (machts)positie, ziet de innovator verandering dus als kans.

Daarmee wordt het systematisch 'scannen' voor veranderingen binnen en buiten de eigen organisatie dus van levensbelang voor de ondernemer-innovator. Drucker noemt zeven bronnen van innovatie: The unexpected, Incongruities, Process need, Industry and market structures, Demographics, Changes in perception en New knowledge. Drucker:  "They are listed in descending order of reliability and predictability. For,  contrary to almost universal belief, new knowledge - and especially new scientific knowledge - is not the most reliable and predicatable source of successful innovations. ... Conversly, the mundane and unglamorous anlaysis of such symptoms as .... the unexpected succcess or the unexpected failure carry fairly low risk and uncentrainty."

Drucker ziet innovatie als "management practice" en als "the specific intrument of entrepreneurship". Het heeft in zijn ogen dus weinig te maken met geniale invallen, maar meer met gepland, gedisciplineerd en gestructureerd werken. Daarbij zijn sociale innovaties vaak even waardevol, zo niet waardevoller, dan technische innovaties. Nog maar een citaat uit zijn boek: "Systematic innovation therefore consists in the purposeful and organized search for changes, and in the systematic analysis of the opportunities such changes might offor for economic or social innovation". Peter F. Drucker benadrukt dat innovaties het meest kans van slagen hebben als ze simpel zijn en gebaseerd op gezond verstand.

Mijn conclusie over "Innovation and entrepreneurship" van Peter F. Drucker? Een onmisbaar boek voor iedereen die met vertstand wil praten over de fundamenten van innovatie! Het is te koop via bijvoorbeeld managementboek.nl, ISBN 9780750685085.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Drion, Marée en Melissen: Workin’ Wonderland (recensie) | Innovatief Organiseren
[...] Het Nieuwe Werken (zie hier en hier) en de boeken van Scott Berkun (zie hier) en Peter Drucker (zie hier) over innovatie.  Dit keer opnieuw een Engelstalig boek: Workin’ Wonderland van de [...]
L.J. Lekkerkerk
Lid sinds 2019
Probeer ook eens 'Administrative behavior' van Herbert Simon. Het origineel uit 1947 is in 1997 met zijn commentaar heruitgegeven.