Geef HNW de ruimte, pas je arbeidsvoorwaarden aan! (3)

Wanneer Het Nieuwe Werken wordt bekeken vanuit HR, gaat het vaak over gedrag, cultuur, en termen als loslaten en vertrouwen. De impact van HNW op arbeidsvoorwaarden wordt steeds vaker genoemd en onderkend, maar lijkt in de praktijk vaak nog onbekend terrein voor velen.

In ons eerste artikel, zijn we ingegaan op de paradox tussen het streven naar flexibiliteit van HNW en de starheid van arbeidsvoorwaarden. In ons vervolgartikel keken we hoe organisaties met deze paradox omgaan. In het laatste deel van deze drieluik, geven we antwoord op de vraag: hoe kom je tot een ideaal pakket van arbeidsvoorwaarden die passen bij het gedachtegoed van HNW?

Het Nieuwe Werken is maatwerk. Net zoals er niet één manier is om HNW in te voeren, is er ook niet één pakket arbeidsvoorwaarden dat perfect past binnen het HNW gedachtegoed. Bovendien hebben organisaties die aan de slag gaan met hun arbeidsvoorwaarden, veelal de neiging zich alleen te focussen op de beperkende factoren om HNW in te voeren. Dit is inderdaad essentieel, maar om van HNW een succes te maken moet er verder worden vooruit gekeken. Het doorlopen van het volgende stappenplan helpt organisaties om strategisch naar de toekomst te kijken:

  1. De eerste stap is bepalen hoe de organisatie HNW toepast of gaat toepassen. In arbeidsvoorwaardelijke context betekent dit dat er onderscheid wordt gemaakt tussen plaats- en tijdonafhankelijk werken. Dit zijn de twee dimensies van HNW die invloed hebben op de arbeidsvoorwaarden. Op basis van deze dimensies ontstaan er vier scenario’s waar de (nieuwe) manier van werken van de organisatie op te plotten is. Dit varieert van traditioneel werken tot volledig plaats- en tijdonafhankelijk werken.
  2. Na het bepalen van het scenario, is de volgende stap het vaststellen van de kaders waar de organisatie mee te maken heeft, zoals cao en wetgeving en welke ruimte de organisatie daarin heeft.
  3. Wanneer de behoeften (scenario HNW) en de kaders zijn bepaald, dient er een scan plaats te vinden over de arbeidsvoorwaarden. Het resultaat is een opsomming van gewenste aanpassingen in het arbeidsvoorwaardenpakket aangevuld met aanbevelingen over intern protocol en/of reglement.

Bovenstaand stappenplan (op hoofdlijnen) biedt organisaties een helpende hand om inzichtelijk te maken wat HNW betekent voor de specifieke arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregelingen. TenneT is hier van een sterk voorbeeld en laat momenteel zien dat zij daadwerkelijk de ruimte opzoekt zoals wij die in deze blog schetsen. Interne berdrijfsregelingen worden aangepast en door de lead te nemen in branchebesprekingen wordt ook aan de ontwikkeling en toekomstbestendigheid van de cao gewerkt. Wij stimuleren dit en adviseren andere organisaties in Nederland ook deze noodzaak te onderkennen. Door arbeidsvoorwaarden niet alleen als beperkende, maar juist als strategische factor mee te nemen in het gehele HNW-traject, wordt van HNW iets blijvends én succesvols gemaakt. HNW is dan niet slechts een tijdelijke nieuwe manier van werken die door het ouderwetse web van regels wordt beperkt of geminimaliseerd maar een toekomstbestendige wijze van het organiseren van werk.

Dennis Eversdijk en Renée List, adviseurs strategisch personeelsmanagement bij Berenschot

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>