Elverding doorbreekt traagheid met traagheid

De commissie Elverding heeft haar adviezen naar buiten gebracht. In het rapport staat dat het kabinet de traagheid wil doorbreken waarmee in Nederland besluiten worden genomen over grote infrastructurele werken. Ik moest de tekst nog een keer lezen om het goed op me laten in te werken. Traagheid doorbreken. Dat wil toch iedereen! Heel veel organisaties zijn ontevreden over de snelheid waarmee besluiten worden genomen en projecten worden uitgevoerd.

Kunnen die ook iets leren van dit rapport?

Ik denk van wel. Elverding c.s. schrijven:

'Een snellere besluitvorming is dus niet louter een kwestie van het beter organiseren van het besluitvormingsproces en het aanpassen van regelgeving. In de kern gaat het om te komen tot besluiten van een zodanige kwaliteit qua inhoud en procesgang dat deze maatschappelijk zo breed mogelijk worden gedragen. Alleen dan zullen besluiten ook daadwerkelijk sneller kunnen worden genomen'.

Vervang 'maatschappelijk' door 'in de organisatie' en voeg toe 'en geïmplementeerd'. Dan staat er een waarheid die mij uit het hart gegrepen is. Een belangrijk principe dat niet synoniem is met zoeken naar consensus. Het gaat er vooral om dat zoveel mogelijk partijen gehoord zijn, dat hun argumenten zijn meegewogen en dat zij dat ook zo voelen. Dat kost tijd.

Jeffrey Liker schreef in The Toyota Way dat Amerikanen doorgaans drie maanden plannen, waarna een moeizame implementatie volgt. Bij Toyota plannen ze 10 maanden, maar dan volgt er wel een vlotte implementatie. Dus traagheid doorbreek je door in het begin wat meer tijd te nemen, door extra traagheid in te bouwen! Concensus is mooi, maar geen noodzaak. Als alle partijen het maar wel eens zijn over de context. Met een goede aanpak en beetje geluk levert die discussie ook nieuwe innovatieve oplossingen op, oplossingen waarmee zoveel mogelijk belangen worden gediend. Maar iederéén tevreden stellen is meestal een utopie. Daarom reppen Elverding c.s. over een politiek besluit, in een organisatie hakt de leiding natuurlijk de knopen door. Een besluit dat zo tot stand is gekomen valt veel makkelijker uit te leggen. Zoals ik eerder in een column schreef: de verkenning is olie voor de communicatie. Elverding pleit ook voor minder onderzoek in de verkenningsfase en, in ruil daarvoor, een extra toets aan het eind van de besluitvorming. Daar zit een ander belangrijk principe achter waar iedere organisatie zijn voordeel mee kan doen. Ik noem dat principe ‘zelfreinigende processen’ en hierbij beloof ik dat ik daar in een volgende column op terug zal komen.

Traagheid bevordert ook de smaak van voedsel. De slow food beweging heeft haar naam heel raak gekozen. Kaas, brood, wijn, ham, worst, balsamico azijn en nog veel meer producten smaken beter als ze tijdens de bereiding veel tijd hebben gekregen. Met whisky schijnt dat ook zo te zijn, maar dat lust ik niet. Het is opmerkelijk wat tijd doet met de smaak van deze simpele Italiaanse Recept voor tomatensaus (klik op de link om het te downloaden als pdf).

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Grimbert Rost van Tonningen
De werkelijke oorzaak van de trage besluitvorming ligt in ons doorgeschoten polderklimaat, met veel teveel bestuurslagen, adviescommissies ( zoals Elverding)&nbsp;etc. Zolang we&nbsp;hierin niet radicaal saneren zijn al deze aanbevelingen cq goede voornemens gedoemd te mislukken. Als de BV Nederland zou&nbsp;worden doorgelicht door organisatie deskundigen zouden schrijnende inefficiency en gebrek aan inspirerend leiderschap voor de hand liggende conclusies zijn, zie ook mijn artikel in managementsite <a href="http://www.managementsite.nl/645/Nederlands-politiek-leiderschap-is-toe-aan-een-doorbraak.aspx" rel="nofollow">http://www.managementsite.nl/645/Nederlands-politiek-leiderschap-is-toe-aan-een-doorbraak.aspx</a>&nbsp;of mijn website&nbsp; <a href="http://www.rostco.com/" rel="nofollow">www.rostco.com</a> met veel blogs over dit onderwerp