Indicatoren: Simpel, Snel en Motiverend

Cover stories

Wildgroei van gegevens

Automatisering draagt vaak bij tot een wildgroei van gegevens.De vraag kan gesteld worden of deze gegevens nog wel betekenishebben. Ongevraagd worden door de computer grafieken, kentallen,trendgegevens etc. uitgespuugd. Veel managers kennen dit probleem.Zij zwemmen in de gegevens, maar het ontbreekt hen aan eeneenvoudig managementinformatiesysteem dat hen helptresultaatgericht te werken, kostenbewust te zijn ofklantgerichtheid in beeld te brengen...

Patrick van Bruggen
Kort en helder weergegeven met voldoende handvaten.
P. Brouwer
De bijdrage geeft bondig algemene informatie over indicatoren. Wellicht dat enige referentie naar bestaande literatuur ook een plaats kan krijgen?

Ik ben bezig met een onderzoek naar prestatie-indicatoren in de GWW-sector. Op het gebied van onderhoud is voldoende kennis aanwezig, maar prestatiemetingen voor werken op projectbasis kan ik nergens vinden.

Bij het onderhoud van bijvoorbeeld een wissel kunnen zaken als beschikbaarheid, onderhoudskosten, vervangingskosten en dergelijke gekozen worden als indicator. Bij de aanleg van een wissel is er nauwelijks sprake van uniforme situaties. Iedere wissel maakt deel uit van een uniek project, dat grote invloed heeft op de kosten die gemaakt worden.

Wellicht dat iemand een idee heeft waar metingen van deze aard eerder uitgevoerd zijn.

Vriendelijke groet,
P. Brouwer
http://www.tbm.tudelft.nl/webstud/9135131
peter kikkert
zeer bruikbaar artikel
Marvin Ohello
Geachte heer,

Ik ben bijzonder geintresseerd in management, zeker met het oog, op het werk wat ik nu doe. Ik ben bezig met een reorganisatie bij een grand-cafe in Heerlen. Ik heb de functie van bedrijfsleider en heb de taak op mij genomen, om het cafe weer rendabel te maken. Zodoende haal ik van jullie site, zoveel mogelijk bruikbare kennis af. Om zo een goed onderbouwd concept te ontwerpen. Maar sommige informatie, is voor een leek als mij, niet te begrijpen.

Hoop dat ik genoeg info verzamel op jullie site.

Met vriendelijke groet,
Marvin Ohello.
ir. Rene Altena
Nuttig artikel voor mensen die zoeken naar het meetbaar maken van indicatoren.

Wij hebben in Microsoft Axapta (geintegreerd ERP-2 systeem) uitgebreid deze inzichten toegepast in de knowledge management module, waar de balanced scorecard deel van uit maakt.
Jan Van Lint
Dit is het meest interessante artikel aangaande indicatoren dat ik op deze site gevonden heb. De informatie die ik hier gevonden heb, kan ik dadelijk laten lezen aan mensen die weinig van management weten maar toch geconfronteerd gaan worden met indicatoren. Bovendien moet ik er geen alinea's uithalen, want elke alinea telt. Eindelijk iemand die weet waar hij het over heeft: indicatoren voor mensen die met hun voeten in het bedrijfsproces staan.

Geachte auteur, doe zo voort!
Pieter Uiterwijk
Zeer helder artikel. In de Zorgsector stuit de invoering van indicatoren, deels door autonomie, op de nodige weerstand. Het lijkt mij tevens gewenst dat er, op verschillende organisatorische niveau's, een samenhang met de ingestelde indicatoren bestaat.
Is hier informatie over?
U. Lock
Prettig geschreven. Voorbeelden uit meerdere beroepsvelden.
Richinia Seintje
Zeer interessant en bruikbaar. Ik zal het zeker verder kunnen verplaatsen in mijn werkomgeving.

Meer over Prestatie indicatoren