Het huishoudboekje op orde met Activity Based Costing

Columns

Kostenbeheersing doet het goed in de praktijk van controllers en managers. Zeker nu in het huidig tegenzittend economisch tij is er extra veel aandacht voor. Onder verschillende benamingen - activity based costing, cost management, kostentoerekening -, stellen deze concepten organisaties in staat om kostprijzen te berekenen en om tot kostenbeheersing te komen. Als je weet waar je kosten zitten voorkomt dat toepassing van de bekende kaasschaafmethode voor kostenreductie, waarbij alleen de externe inhuur en de watercoolers het moeten ontgelden.

In deze bijdrage wordt betoogd dat cost management systemen in het verleden vooral voor handels- en productiebedrijven zijn ontwikkeld en ingevoerd, terwijl de noodzaak voor inzichtelijke kosteninformatie zeker ook bij andere bedrijfstakken aanwezig i...

Walther Ploos van Amstel
Lid sinds 2019
Na de cursus ‘How to lie with statistics’ die ik als jonge adviseur bij een bekend adviesbureau kreeg, was het meteen duidelijk. Geraffineerd gebruik van facts & figures helpt managers in de juiste richting, of manipuleert hun daarheen…

Het verzamelen van nuttige facts & figures was in het pre-ERP tijdperk een probleem. Maar, vandaag heeft elke onderneming een ERP-systeem met een onderliggende datawarehouses. Na bewerking met Activity Based Costing methodes vertalen managers die data in dat warehouse in informatie over welke klanten nu echt winst opleveren en welke producten aan het einde van de levensduur zijn en welke fabrieken het beste welk producten kunnen maken. En nemen vervolgens beslissingen en waar dat toe kan leiden.
Blindelings vertrouwen we die informatie. De volledige geïntegreerde informatie, logistiek en financieel, die we uit ERP-systemen halen is toch real time en online? Geen ‘garbage in’, geen ‘garbage out’… De ijzeren logica van ERP-systemen dwingt dat af. Maar leidt ‘quality in’ ook tot ‘quality out’?
Wie goed kijkt in de ERP black box ontdekt dat met die ijzeren logica veel directe en indirecte kosten variabel worden toegerekend aan producten.
Een reëel uitgangspunt? Wanneer je echt bottom-line rekent, dan ontdek je dat de relatie tussen de ERP-kostprijs en de echte kasstromen helemaal niet sluitend is. Het resultaat? Foute keuzes bij assortimentsbeheer, toewijzen van nieuwe producten aan fabrieken en account management.
Voorzichtigheid is geboden. De inrichting van de kosten informatie in ERP kan leiden tot foute beslissingen! Of andersom…. Je kunt die beslissingen met een sluwe inrichting van de kosten informatie in ERP ook manipuleren.

Meer over Financieel management