Hou je werknemers gemotiveerd!

Actueel

Managers demotiveren hun werknemers soms onbewust. Vaak komt dat doordat werknemers geen gepaste erkenning en beloning voor hun werk ontvangen.  Ze worden behandeld als wegwerpartikelen die gemakkelijk te vervangen zijn.

Maar het belangrijkste voor werknemers is een gevoel van veiligheid: ze hoeven niet te vrezen dat hun job op het spel staat als hun prestaties niet perfect zijn.

Om het enthousiasme dat werknemers te behouden moeten managers 3 soorten doelen begrijpen die de grote meerderheid van werknemers zoekt in hun werk.

  1. Gelijkheid – Gerespecteerd worden en eerlijk behandeld worden op het vlak van lonen, voordelen en werkzekerheid
  2. Prestaties – Trots zijn op zijn job, prestaties en werkgever
  3. Kameraadschap – Goede en productieve relaties met collega’s onderhouden

Ga regelmatig met ver...

Koos Groenewoud
Lid sinds 2019
Wat een mooi artikel en Superactueel. "Feest der (H)erkenning".

Als je de de uitgangspunten van Dienstbaar Leiderschap en de adviezen van Marshall Goldmith ter harte neemt, je vervolgens verdiept in de ontzettend inspirerende Youtube films van Tony Hsieh, de C.E.O. van Zappos, de Powerpoint presentatie over Hostmanship bekijkt en ook nog tijd neemt om het Handvest "Nieuw Leiderschap" van de Young Bilderberg Conferentie 2010 te lezen, dan ervaar je ook het "Feest der herkenning" en weet je waar het NU over gaat.

We moeten inderdaad anders met ons medewerk(s)ters omgaan. Bij Het Nieuwe Werken hoort een andere (nieuwe) stijl van managen. (Van Controle naar Vertrouwen) We moeten van managen naar leiden, van het hoofd naar het hart, van denken naar voelen. (Dank je Hanneke van Gompel).

Managers, bestuurders en HRM-ers die dit niet begrijpen zullen zich binnen niet al te lange tijd vertwijfeld afvragen waarom hun organisatie de "War on talent" heeft verloren.

Read my lips zou ik willen zeggen. Als we niet van Power management naar Servant Leadership gaan komen we ons zelf tegen. Zonder talent kun je geen bedrijf of organisatie runnen, althans niet op een HPO niveau. Mijn advies is dan ook: Weet wat de trends zijn en speel daar op in. Anders ben je op enig moment al je High Potentials kwijt en ben je niet in staat om nieuwe aan te trekken. Dat is niet uit te leggen aan je Directie, RvA en RvC.Ondergetekende is oprichter van "Van management naar (nieuw) Leiderschap" (zie ook de LinkedIn groep s.v.p. en Ambassadeur van de stichting Greenleaf center for Servant Leadership EUROPE en van Marshall Goldsmith.

Meer over Leidinggeven