Hoera! Langer werken!!

Sinds gisteren mag er in Nederland, dankzij de nieuwe Arbeidstijdenwet, weer eens harder worden gewerkt en dat mag worden gevierd, zeker in ondernemerskringen. In menig directiekamer zal er daarom vandaag een feestsigaar worden opgestoken en het glas op worden geheven (NB: zolang als, andere, wetten dit weer niet verbieden, maar dat terzijde)

Onze volksvertegenwoordigers namen gisteren de nieuwe Arbeidstijdenwet aan: werkdagen van 12 uur, werkweken van 60 uur, 15 minuten pauze per werkdag van 6 uur; ze gloren aan de horizon. In de media vallen ondernemers nu al over elkaar heen om de voordelen op te sommen die deze nieuwe wet heeft, niet alleen voor hun organisatie maar zeker ook voor de nationale economie en, dus, voor de werknemer! Eindelijk!

Maar is die euforie nu terecht? Zitten er mis...

Jessica Vuijk
Lid sinds 2019
Volgens mijn informatie is de versoepeling van de arbeidstijdenwet gericht op het meer ruinte bieden aan overwerk.
Een werknemer mag dan 12 uur per dag 60 uur in de week werken, maar over een periode van 13 weken mag het gemiddeld aantal gewerkte uren niet hoger liggen dan 48 uur per week.

Het is dus volgens mij niet zo dat er zonder pardon een 60 urige werkweek als standaard ingesteld mag worden.

Daarnaast is er nu een regeling opgenomen dat een overtreding van de arbeidstijenwet nu direct beboet kan worden. Voorheen moesten deze zaken via het strafrecht afgehandeld worden.

Ik vraag me inderdaad ook af of de productiviteit omhoog gaat wanneer er langer wordt gewerkt. Wanneer het resultaat direct te meten is aan hoeveel producten er bijvoorbeeld in een uur worden gemaakt dan is de logische conclusie dat er meer wordt geproduceerd in 12 uur, maar dit geldt niet voor iedere beroepsgroep.

Meer over Organisatiecultuur