Meer nog dan de betrokkenheid verhogen bij huidige werknemers loont het de moeite om geëngageerde medewerkers binnen te halen. Betrokken medewerkers motiveren namelijk weer andere medewerkers. En uit recent Brits onderzoek blijkt dat betrokken medewerkers niet alleen goede coaches en sterke teamplayers zijn, zij verlaten ook nog eens minder vaak de organisatie binnen een jaar dan anderen. Hoe kun je voorspellen of een sollicitant een betrokken medewerker is? Ook hier geeft het onderzoek antwoord op.

Niet alleen aannemen op grond van kennis en vaardigheid is het devies, maar vooral op betrokkenheid. Dit levert op de middellange termijn veel meer op. Zo zijn betrokken medewerkers voor 33 procent minder geneigd de organisatie vroegrtijdig te verlaten en blijken ze betere leidinggevenden te zijn. Verder verkopen ze meer en zijn ze beter in samenwerken.

Uit het onderzoek komen zes karakteristieken naar voren die op betrokkenheid duiden. Het gaat hier om:

1 aanpassingsvermogen,
2 passie voor het werk,
3 emotionele volwassenheid,
4 positieve aard,
5 vermogen tot zelfstandig werken,
6 prestatiegerichtheid.

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

Door tijdens sollicitaties gerichte vragen op deze gebieden te stellen, is na te gaan hoe sollicitanten in bepaalde situaties hebben gereageerd en zullen reageren. Eventueel aangevuld met een psychologisch onderzoek is de betrokkenheid van nieuwe medewerkers op die manier goed te voorspellen.

(bron: PZ signaal)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x