De financieringsproblemen van groeiende bedrijven

Snelgroeiende bedrijven hebben het meest met financieringsproblemen te kampen. Verschillende factoren spelen daarbij een rol. Er zijn diverse oplossingen mogelijk – de banken ontwikkelen speciale kredietvormen.

Op een gegeven moment moet u zaken uit handen durven geven aan anderen: delegeren is te leren. Nederland telt ongeveer 125.000 snelgroeiende bedrijven. Deze bedrijven lopen meer kans met financieringsknelpunten te worden geconfronteerd.

Dat komt door het onregelmatige groeitempo, de nieuwe markten waarop zij vaak opereren en de grote verschillen in omvang van jaar tot jaar. Met andere woorden: snelle groeiers hebben instabiele kasstromen. Dat is dan ook de verklaring voor hun financieringsproblemen.

Financieringsmethoden
Financiering met geleend vermogen
Financiering met geld van d...