Een financieel manager heeft structuur nodig

Cover stories

Als er één beroepsgroep is die van houvast en structuur houdt, dan is het wel de financieel-economische discipline. Het aardige is dat de meeste controllers en financieel directeuren – en natuurlijk  hun adviseurs - ook nog eens gewend zijn om ook hun eigen proces zo nu en dan te structureren. In de nog steeds grieperige economie en de blijvende stroom reorganisaties hebben deze procesmodellen hun nut. Dit artikel laat zien wat financiële procesmodellen zijn, hoe ze in de praktijk gebruikt worden, en wat hun beperkingen zijn.

Iedere financieel manager en consultant die heeft opgelet kent de driedeling p...

Toine van Oosterhout
Lid sinds 2019
Beste schrijver,

Ik ben het op zich over algemeen wel eens met datgene wat gepresenteerd is, maar ik vind het wel een éénzijdige benadering van de werkelijkheid. Telkens als dergelijke vergelijkingen worden gemaakt, is dat vanuit een financiële invalshoek terwijl dat maar een "zeer" beperkte wereld is.

In mijn visie hebben in principe alle managers structuur nodig en zou men meer moeten nadenken over de geschetste thema's, waarbij financiën dan één aspect is.

Wellicht kan een volgende keer, meer vanuit een breder algemeen perspectief een dergelijke toepassing gekozen worden en dan in een ambtelijke omgeving. Daar zijn (athans nu nog niet) niet alleen de financiën dominant.
Toch ben ik van mening dat wanneer binnen dat soort (beleids)processen meer structuur zou worden gecreerd en geïntegreerd benaderd zouden worden, ook daar "winst" geboekt zou kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Toine van Oosterhout
Interimmanager
(www.interimmanager.nu)
Gerard van Lohnen
De wereld van het financieel management is zeker geen beperkte! Natuurlijk is er structuur nodig. Als financieel manager moet je namelijk verantwoording afleggen over iets kwantificeerbaars. Bij andere (RMWA)-managers is dat vaak helemaal niet nodig.
Hidde van der Wal
Het artikel van Koen Perik is biedt een ietwat tegendraadse en daardoor verfrissende kijk op de financiële functie.

Het paradigma dat de afgelopen jaren in Nederland goldt, wordt in dit artikel op basis van niet onlogische redenering omgebogen in een andere ontwikkelingsrichting en dat is interessant en verder onderzoeken waard.

Immers, in het kader van de toenemende aandacht voor de kwaliteit van de cijfers in combinatie met de steeds vaker gestelde vraag aan het management ‘are you in control’, krijgt de financiële functie een steeds prominentere plaats in de organisatie, zeker daar waar het beursgenoteerde ondernemingen betreft.

De opzet en inrichting van die functie is dan ook terecht een onderwerp dat in de belangstelling staat. De auteur’s stelling dat de omvang van genoemde functie eerder toe dan af zal nemen in de komende tijd is een verfrissende en niet onlogische. Ook zijn stelling dat vendor control in toenemende mate een ‘issue’ zal worden lijkt ook te verwachten. Immers, in toenemende mate besteed ook de financiële functie zélf activiteiten uit in de vorm van een zogenaamd shared service centre dat al dan niet bij een derde is ondergebracht. Vendor control voor de financiële functie zélf is derhalve ook inderdaad een steeds actueler wordend thema. Immers, hoe kun je cijfers waarop je wordt aangesproken, maar die je niet zelf hebt samengesteld, vertrouwen?

Benchmarking, ook door de auteur aangesneden in zijn verhandeling, is naar mijn mening een uit zijn context getrokken onderwerp, waaraan menige functionaris in menige organisatie probeert de absolute en eeuwigdurende waarheid te ontlenen. Ik deel dan ook de door mij in zijn opmerkingen gelezen scepsis te dien aanzien. Ik zou meer pleiten voor een op visie gebaseerde opzet en inrichting van de financiële functie, waarbij de kosten van de functie natuurlijk wel in een gezonde verhouding zouden moeten staan met de bijdrage die zij heeft aan de organisatie.

Kortom, een interessante visie die naar mijn mening verder uitgewerkt dient te worden. Immers, de financiële functie is en blijft naar mijn stellig overtuiging ook in de toekomst één van de kritieke succesfactoren voor het vertrouwen dat ‘stakeholders’ hebben in de organisatie en uit dien hoofde is een heldere visie op de verdere ontwikkeling van genoemde functie een immer actueel thema.

Met vriendelijke groet,

Hidde van der Wal
E.Steger
Leuk artikel, alleen weer IT.
Jawel IT is belangrijk.
En toch bestaat de wereld uit consumenten voor meer dan IT, zoals basics (onderdak, voedsel en kleding).
Bij alles zijn vooral transakties (wensen in ruil voor geld) de drijver.
Ik had gehoopt om toepassing bij waardenbeheer makkelijk te kunnen invullen.
Met vriendelijke groeten,Edgar.
Fokkelien
Tijdens een door mij geleid veranderingstraject heb ik de Dienst Financiën even laten zitten: men was niet zo te porren voor de benadering 'eerst processen, dan structuren'. Dit artikel helpt me om mijn eigen ideeën helderder te krijgen, en ze zo beter te kunnen verkopen.

Meer over Management modellen