3 voorbeelden Definitie van een proces Toepassing 1: tijdsbesteding aan financiële processen Toepassing 2: herinrichting van een financiële afdeling Toepassing 3: benchmarking Tot slot Als er één beroepsgroep is die van houvast en structuur houdt, dan is het wel de financieel-economische discipline. Het aardige is dat de meeste controllers en financieel directeuren – en natuurlijk  hun adviseurs – ook nog eens gewend zijn om ook hun eigen proces zo nu en dan te structureren. In de nog steeds grieperige economie en de blijvende stroom reorganisaties hebben deze procesmodellen hun nut. Dit artikel laat zien wat financiële procesmodellen zijn, hoe ze in de praktijk gebruikt worden, en wat hun beperkingen zijn. Iedere financieel manager en consultant die heeft opgelet kent de driedeling people – process – technology. Deze indeling kan behulpzaam zijn bij de analyse, en later bij de oplossing van een organisatorisch probleem. Bij veranderingstrajecten of invoering van nieuwe IT…

Kennisbank onderwerpen: