Verzilver de expertise van medewerkers

Al decennia lang bedenken organisaties nieuwe ideeën. Workshops, brainstorms, ideeënbussen en managementspreekuren zijn er allemaal op gericht te verbeteren vanuit de expertise van medewerkers. Maar organisaties worden pas meetbaar succesvol en medewerkers werkelijk bevlogen als die ideeën ook echt uitgevoerd worden.

De waarde van ideeën van medewerkers

Onderzoek toont aan dat 82% van alle ideeën van medewerkers voldoende potentie heeft om gerealiseerd te worden. En dat is ook logisch, want wie weten er beter wat beter kan en waar kansen liggen dan de mensen die elke dag het werk doen? Het potentieeel is significant: voor elke middelgrote MKB onderneming vertegenwoordigen alle ideeën van medewerkers een gemiddelde waarde van € 700.000 per jaar. Dan hebben we het nog niet eens over het ondernemerschap en het nieuwe elan dat voelbaar is in organisaties waar de ideeën van medewerkers worden uitgevoerd.

Het realiseren van ideeën is moeilijker dan het lijkt en makkelijker dan je denkt

Hoewel de meeste organisaties continu aandacht hebben voor het efficiënter en effectiever inzetten van de beschikbare middelen, hanteert nog geen 5% van de Nederlandse bedrijven een structuur om de expertise van medewerkers daarbij te benutten. Dit is pure verspilling van menselijk kapitaal. Het meest sprekende bewijs daarvan zijn de talloze flip-overs met fantastische ideeën - die na workshops - of andere sessies om nieuwe ideeën te verzamelen - in de kast belanden. Goede voornemens sterven een zachte dood in de waan van de dag.

Kiezen is noodzaak

In  praktijk is het verzamelen van ideeën niet moeilijk; ze zijn er gewoon! De meest effectieve manier van verzamelen is door dat te doen op de plek waar ze ontstaan: tijdens het dagelijkse werk. Zo wordt er geen onnodige druk gelegd op de operationele capaciteit van de organisatie. Er zijn altijd meer ideeën dan de organisatie aankan. Bewuste keuzes maken is daarom de basis van succes. Objectieve waardebepaling per idee biedt hiervoor uitkomst: elk idee wordt langs dezelfde meetlat gelegd. Zo worden buikgevoel en verwachtingen gefilterd en spelen deze geen rol in de selectie.

Beter 1 idee in praktijk brengen dan 100 op een to-do lijstje

Een veel voorkomende idee-killer is de neiging naar groots en meeslepend. De meest succesvolle ideeën worden bewust klein gehouden. Maak liever 100 stappen in de juiste richting dan een enorme sprong met het risico dat je omvalt. Daarnaast voorkomt de hoge operationele druk vaak dat goede ideeën ook werkelijk tot de eindstreep worden gebracht. Door te vragen wie in de organisatie een actieve bijdrage willen leveren, werkt een intrinsiek gemotiveerd team samen aan realisatie van het idee. Dat geeft een heel andere dynamiek dan top-down aangewezen ’vrijwilligers’. Ook de rationalisatie en waardebepaling vooraf spelen een belangrijke rol. Wanneer de realisatie van een idee het middel is om een gesteld (waarde)doel te bereiken, heeft de waan van de dag er minder grip op.

Maak de circel rond

De harde cijfers van de resultaten blijken niet alleen voor het management belangrijk, maar ook voor de medewerkers. Mensen zijn nog trotser wanneer ze weten welke bijdrage ze hebben geleverd aan het bedrijfsresultaat. Het valideren van die waarde na realisatie en vieren van succes leidt tot nieuwe ideeën. Zo ontstaat een continue stroom aan ideeën en resultaten.

Mark Smidt en Michiel Dietvorst zijn de oprichters van Pridea. Voor meer informatie over het verzilveren van de expertise van medewerkers zie www.pridea.nl

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>