Mijn 1e Code of Conduct getekend; Corporate Governance wordt noodzaak!

Eén van mijn klanten heeft de vierde sport van de MVO Prestatieladder bereikt; een prachtige prestatie. Een van de acties die ze moeten ondernemen, is aan al hun leveranciers vragen de Code of Conduct te ondertekenen. Daarmee vragen ze aan al hun leveranciers om duurzaam te handelen. De druk om duurzaam te ondernemen - ook wel license to operate - neemt hoe toe. En ik vraag me weleens af  'dient duurzaam handelen nu alleen maar uit het hart te komen, omdat jij je verbindt met het gedachtegoed of is het helemaal niet erg dat organisaties duurzaam gaan handelen, omdat het hun onmogelijk wordt gemaakt nog zaken te doen'?

Wat staat er nu in zo'n Code of Conduct? Als eerste een kopie van de eerste regels (in het Engels natuurlijk). De naam van de organisatie is gewijzigd in XX.

XX's supplier Code of Conduct describes the Corporate Social Responsibility requirements for our suppliers. It is XX's policy to conduct business in compliance with law and widely accepted norms of fairness and human decency (see XX Code of Conduct), and we expect our suppliers to act similarly. As a condition of doing business with XX, we expect our suppliers to conform to these requirements and expect their sources in the supply chain to do so as well. We will assess adherence to these requirements and will consider a supplier's progress in meeting these requirements and their ongoing performance in making sourcing decisions.

De  Code kent vijf paragrafen: werk, gezondheid en veiligheid, omgeving, ethiek en management systemen. Dit zijn compacte paragrafen waarin nogal het een en ander van een organisatie gevraagd wordt. De belangrijkste zaken vat ik samen. Bij ondertekening beloof je dat je als organisatie de mensenrechten en internationale wetten en rechtsspraak respecteert en je organisatie daarop inricht. Je zorgt ervoor dat er geen sprake is van gedwongen (kinder)arbeid, discriminatie en (verbale) mishandeling. De lonen voldoen aan een minimum waardoor voorzien kan worden in basale behoeften, overwerk is fair gereguleerd en werknemers hebben het recht zich te verenigen. Er wordt gezorgd voor een werkomgeving die veilig is en ingericht is op het voorkomen van ongelukken. Wanneer je een leverancier/producent van goederen bent, heb je het ISO 14001 of equivalent waardoor je voldoet aan daarin gestelde (mileu)eisen. Je zorgt ervoor dat je corruptie voorkomt; bent daarin integer, transparant en accuraat. De werknemers van XX mogen geen geld en goederen aannemen van leveranciers (een klein relatiegeschenk mag wel). Je doet je zaken op een faire wijze en zo ga je ook met je concurrenten om. Als laatste zorg je dat je een managementsysteem in huis hebt (of je haalt dat in huis) waardoor bovenstaande zaken gemonitord worden. De organisatie zorgt voor constante verbeterslagen op punten die genoemd staan in de Code of Conduct. XX heeft het recht om na te gaan of de organisatie houdt aan de code en kan besluiten de relatie - afhankelijk van de omstandigheden - te beëindigen.

Een hele waslijst waar je moet voldoen. In hoeverre is het voor de organisatie waarin jij werkt reden om duurzaam ondernemen te omarmen?

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>